İş yükü iş psikolojisi ve mobbing uygulanması

iş yükü iş psikolojisi ve mobbing denildiği zaman ilk akla gelen çalışanın iş üzerinde ki performansına ve tepkilerine sebep olan tüm olaylar olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobbing ise İngilizce bir terim olmakla beraber Türkçe karşılığı işyerinde psikolojik taciz olarak geçmektedir. Ağır bir işte hızlı çalışmak da iş yükü olarak tanımlanabilir. İş yerinde ki koşulların psikolojik strese ve olumsuz etkilere sebep olduğu bilinmektedir. Tüm işyerlerinde ortaya çıkabilecek olan iş yükü, iş psikolojisi ve mobbing uygulanması çalışanın olumsuz etkilenmesi ile beraber, iş kaybına da sebep olacak ciddi bir durumdur. İşyerinde oluşabilecek her türlü olumsuzluklar çalışan personelin üzerinde baskı hissetmesine neden olabilecek bir durumdur. Çalışma ortamında oluşacak gerek fiziksel olan iş ortamının çalışma koşullarına uymaması gerekse psikolojik olarak işveren ve diğer personellerin baskıları gerekse de işin içeriğinden oluşabilecek tüm olumsuzluklar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca önemsenmekte ve bu konu hakkında gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

iş yükü iş psikolojisi ve mobbing nasıl olur ve mobing türleri nelerdir?

Çalışanlar için; iş yükü iş psikolojisi ve mobbing bir bütün olarak ele alınabileceği gibi tek tekte çalışanı etkileyerek işyerinde sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda özellikle çalışanda aşırı iş yükü, kötü yönetim şekli, sorumlulukları yeterli düzeyde yapamama sayılabilir. Bunun haricinde uygun olmayan çalışma ortamları, güven eksikliği ve benzeri gibi durumlardan dolayı çalışanların strese girdikleri belirtilmiştir. Buda iş psikolojisini olumsuz olarak etkilemekte ve iş kayıplarına sebep olmaktadır. Bilindiği gibi mobing kişiyi iş yaşamından ve çalışma ortamından uzaklaştırmak amacı ile yapılmaktadır. Yine işyerinde mobing uygulaması yani psikolojik tacizde işçinin psikolojisi ile paralele olarak iş kayıplarına sebep olabilmekte buda maddi ve manevi çok büyük kayıplara sebep vermektedir.

iş yükü iş psikolojisi ve mobbing

İşyerinde Mobing Türleri;

Kendi arasında mobing türü 3’e ayrılır.

  1. Düşey Psikolojik Taciz: Üstlerin astlarına yaptıkları, ellerinde bulunan kurumsal gücü kullanarak psikolojik baskılar yapmasıdır.
  2. Yatay Psikolojik Taciz: Aynı veya benzer pozisyonda bulunan kişilerin karşısında bulunan çalışanı mağdur etmesi ile ortaya çıkan mobing türüdür.
  3. Dikey Psikolojik Taciz: Çalışan personelin işverene ya da yöneticilerine uyguladıkları psikolojik tacizdir. Nadir olarak görülse de bu durumda çalışma hayatı içinde yaşanmaktadır.

 Acar OSGB olarak iş güvenliği uzmanlarımızın eşliğinde işyerlerinde oluşabilecek her türlü iş yükü iş psikolojisi ve mobing uygulamalarına karşı önlemlerin alınması ve bu yönde gerekli destekler sağlanmaktadır.