İşaretçi ve Sapancı Eğitimi İçin Yasal Mevzuat Nedir?

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Ayrıca, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 11’inci maddesine göre, işverenler iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almalarını sağlamak zorundadır.

İşaretçi ve Sapancı Eğitimi Verebilecek Kurumlar Hangileridir?

 İşaretçi ve sapancı eğitimi alınabilecek kurumlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan kurumlardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB firmaları, katılımcıların saha tecrübelerini artıracak kapsamlı eğitimler planlarlar. Eğitimi veren İş Güvenliği Uzmanı bu konuda yetkin eğitimleri almış olması gerekir.

İşaretçi ve Sapancı Eğitimi İçeriği Nedir?

 Kaldırma iletme makinalarının tanımları ve sınıfları konusunda bilgi verilir.

 • Güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri, kullanılan ekipmanların özellikleri, uygulanacak kurallar hakkında bilgi verilir.
 • Kaldırma iletme makinalarında iş kazası nedenleri ve alınacak önlemler
 • Sapanların teknik özellikleri, kullanım esasları
 • Sapancıların görevleri ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları
 • Dikey ve yatay hareketler, genel ve tehlike işaretleri gibi kodlanmış işaretler hakkında bilgi verilir.
 • El işaretleri için asgari gerekler ve özel kullanım kuralları konusunda bilgi verilir.
 • Kodlanmış işaretler (genel İşaretler, dikey hareketler, yatay hareketler, tehlike işaretleri)
 • Çalışma sahasında alınacak önlemler
 • Kaldırma ve iletme makinalarının bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik önlemleri, periyodik test ve kontrol yöntemleri
 • Uygulama

 İşaretçi ve Sapancı Eğitimi Sonrasında Kazanılan Yeterlilikler Nelerdir?

 Katılımcıya sağlıklı ve etkili iletişim kurmayı ve bunu sürdürebilmeyi kazandırır. Öğrenme gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve veri toplamanın öğrenilebilmesini sağlar. Katılımcı, işletme kurmak ve geliştirmek ile ilgili faaliyetleri yürütebilecek hale gelir. İşçi sağlığı mevzuatına uyma ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alma kazanımı vardır. İş kazalarının azalması konusunda daha duyarlı olur. Çevre duyarlılığının artmasını sağlar. İşaretçi ve sapancı eğitimi sonrasında bireyin karşılaştığı problemlere karşı çözüm yeteneğinin iyileşmesinde etkisi vardır.

 İşaretçi ve Sapancı Eğitimi Uygulaması

 Uygulama eğitimi 4 saatlik teori eğitiminin ardından bilgilerin pekişmesi, işaretçinin operatör ile ayni dili konuşmaları hata ve kaza olasılığını sıfıra indirmek adına son derece önemlidir.

 • Eğitim verilen kurumundan bir vinç farklı nitelikte yükler ve yine farklı çeşitte sapanlar istenerek yük çeşidine göre ve tonaja uygun sapan secimi bunun akabinde yükü bağlama teknikleri bire-bir işçilere yaptırılarak öğretilecektir.
 • Söz konusu yük uygun sapan ve uygun bağlama yöntemi ile bağlandıktan sonra işaretçilerin her birine yük ile ilgili eğitici tarafından belirlenen operasyonlarını hatasız olarak gerçekleştirmeleri istenmektedir.
 • Bu kaldırma operasyonu esnasında çalışanların gerçek hayatta karşılaşabilecekleri dışsal faktörler senaryoya dahil edilerek çalışanların bu operasyon esnasında iş güvenliği kurallarına riayet edip etmedikleri test edilmektedir.
 • Hem teori hem de pratikten çalışanlar sınava tabi tutulacak 70 ve üzeri alanlara başarı sertifikası 70 ve altı alanlara katılım sertifikası verilmektedir.
 • Bu eğitim 14 yıldır A sınıfı iş güvenliği mesleğini icra etmiş gerekli yetkinliklere ve sertifikalı sahibi, olan alanında uzman bir eğitici tarafından verilmektedir.

 Katılımcı Profili; 

Eğitimde adı geçen ilgili ekipmanları kullananlar

Eğitim Yöntemi; 

Teorik ve uygulama

Eğitim Süresi; 

4 Saat

Sertifikasyon; 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.