işe giriş sağlık muayeneleri ve kanuni zorunluluğu

İş yerlerine çalışan alırken artık sağlık muayenesi yaptırmak kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle yapılacak işin zorluğuna ve çeşidine bağlı olarak, bir takım muayeneler yapılmaktadır. Bu belgeler kişiler işe girerken mutlaka bulundurulmak zorundadır. Bu zorunluluğun amacı ise; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine destek vermektir.Bu amaç için işe giriş sağlık muayeneleri yapılmalıdır. İş veren ve çalışanların sorumluluklarını düzenleyen bu kanunun, herkesin iyiliği için gerekmektedir.

işe giriş sağlık muayeneleri ve kanuni zorunluluğu nelerdir

işe giriş sağlık muayeneleri nasıl ve nereden yapılmaktadır?

işe giriş sağlık muayeneleri , OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) sağlık raporu olarak da adlandırılmaktadır. Bu raporlar, Çalışma Bakanlığı tarafından görevlendirilen belgeli tüm OSGB’lerin bünyesinde bulunan iş yeri hekimlerinden alınabilmektedir. Bu iş yerine girişteki sağlık muayeneleri; kesinlikle aile hekimleri, devlet hastaneleri ya da özel hastanelerden alınmamalıdır. OSGB hekimlerinden olmadığı takdirde geçerliliği yoktur.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hekimleri, işe alınmak istenen herkesin muayenesini detaylı bir biçimde yapmaktadır. Gerekli muayeneler arasında her türlü detay bulunmaktadır. Bunların sonuçları ise poliklinik ve laboratuvarlardan alınmaktadır. OSGB’lere bağlı işyeri hekimi, işlerin türüne göre daha sonra da aylık, yıllık gibi süreçlerde işçilere düzenli olarak muayene yapmaktadır. Örneğin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar olarak addedilen işlerde, çalışanların bu işlere uygun olup olmadığının raporlanması zorunludur. Bu raporlama da yine OSGB’lerin görevlendirdiği iş yeri hekimleri tarafından yapılmaktadır.

sağlık raporunun detayları ve önemli kısımları nelerdir ?

İşe girişlerde alınan sağlık raporlarının detayı ve önemi şunlardır:

-Çalışanların iş yerlerinde maruz kalacakları sağlık risklerine karşı sürekli bir gözetim sağlanmış olur.

-İşçilerin, iş yerlerindeki mevcut sağlık durumlarının ve güvenliklerinin korunması ve bunun düzenli olarak kontrol edilmesini sağlar.

-İş değişikliği ve işe girişlerde yapılmak zorunludur.

-Eğer yapılacak iş, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılıyorsa bu işe alınacak şahısların sağlık raporu alması zorundadır. Bu sağlık raporu ile o işin kişi tarafından yapılıp yapılamayacağı da ortaya çıkmış olur.

-İş yeri hekimi tarafından muayene edilen çalışanın sağlık durumu, özel hayatı ihlal etmemek amacı ile gizli tutulmaktadır.

-Bu işlem kanuni bir zorunluluktur.