Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almak Zorundadır

Çok Tehlikeli ve Tehlikeli sınıfta yer alan işverenleri ilgilendiren yasa tüm işverenleri ilgilendiriyor. Buna Göre Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı bulunması zorunludur ! Aksi durumda isg para cezaları 2019 yılı kapsamında her ay isg idari para cezası uygulanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen OSGB olarak bilinen kuruluşlardan aşağıdaki hizmeti alabilecekler.

  • İşyeri Hekimi Görevlendirme
  • İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme
  • Risk Analiz Raporu
  • Acil Eylem Planlarının hazırlığı
  • Sağlık tetkik ve sağlık raporu
  • Yangın Eğitimi
  • İlk Yardım Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Devlet Desteği

1 Ocak 2019’da verilmeye başlanacak teşvikten yararlanabilmek için, işverene ait çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 2016 Ocak ayından 2018 Aralık ayına kadar olan 3 yıllık dönemde ölümle ve sakatlanmayla sonuçlanan iş kazasının olmaması koşulu aranacak.

15 Ocak 2016 tarihinde yeni kurulan bir işyeri için de iş kazası yaşanmaması koşuluyla 1 Ocak 2019’dan itibaren teşvik verilecek.

2016 yılı içerisinde herhangi bir tarihte iş kazası yaşanmış, sonraki üç yıl kaza olmamış bir işyerinde ise 2020 yılı ocak ayından itibaren teşvik uygulanacak.

3 Yıl Devlet Teşviği

İşsizlik sigortası işveren primi teşviki, üç yıllık kazasızlık dönemini izleyen takvim yılından geçerli olmak üzere üç yıl devam edecek. 2018 Ocak ile 2019 Aralık ayları arasında iş kazası yaşanmayan işyeri için 2020 Ocak ayından 2022 Aralık ayına kadar teşvik uygulanacak.

Teşvikten yararlanma koşulları;

İşyerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca “çok tehlikeli” sınıfta yer alması gerekiyor

İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde aylık ortalama 10 kişiden fazla işçi çalıştırması gerekiyor.

İşyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemeli.

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla yapılmış sözleşmesi olmalı.

Çalışan Sayıısı En Az 10 Kişi Olmalı

Teşvikten yararlanmakta iken işyerinde işçi sayısının 10 ve altına düşmesi halinde, teşvik uygulamasına son verilecek.

Teşvikin sona ereceği durumlar;

İşyerinin çok tehlikeli sınıftan tehlikeli ya da az tehlikeli sınıfa dönüşmesi.

Çalışan sayısının on ve altına düşmesi.

İşyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi. Sakatlık durumunda teşvik, SGK’nın sürekli iş göremezlik kararı verdiği tarihte sona erecek.

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alma sözleşmesinin bulunmadığının tespit edilmesi.

İSG Para Cezaları 2019 Güncel

İSG Para Cezaları dosyamızı indirmek için tıklayınız…

Acar OSGB Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.  En iyi OSGB firmalarından ACAR İş Güvenliği olarak  İşverenlere tavsiyemiz OSGB hizmetini  aksatmadan almaları olacaktır. İşverenlerin OSGB hizmetini maliyet olarak görmekten kaçınmalıdırlar.  Maliyet olarak görmek daha sonrasında her ay uygulanacak olan isg para cezaları kabul etmek demektir. OSGB hizmetlerini çalışanlarına daha güvenli çalışma alanları oluşturmak için yapılan yatırım olarak görmeleri olacaktır.

İşverenler unutmamalıdırlar ki işçilerin çalışma saatleri içerisinde başlarına gelebilecek her türlü kazandan işverenlerde sorumlu olacaklardır. Ülkemizde işverenler bu durumla ancak kazaya maruz kaldıklarında öğrenmektedirler.  “Önceliğimiz İnsan” sloganıyla daha güvenli çalışma alanları oluşturmak için çıktığımız bu yolda profesyonel olarak hizmet vermekteyiz.