İstanbul OSGB Firmaları

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası kamu ve özel sektöre ait tüm işletmeleri kapsamaktadır. İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, risk değerlendirmesi, isg eğitimi gibi hizmetleri iş verenler almak zorundadır. Yönetmeliğin 4. Maddesinin f bendinde OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi), “Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim” olarak tanımlanmıştır. İstanbul OSGB firmaları içinde bulunan ACAR OSGB 2004 yılından bugüne kaliteli hizmet vermiş ve birçok referans edinmiştir.

OSGB kuruluşlarına yetki vermesi gereken bakanlık T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’dır. İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri hekimi kendi bünyesinde bulundurabileceği gibi bakanlıkça yetkilendirilmiş bir ortak sağlık güvenlik biriminden (OSGB) temin edebilir.

Yıllardır faaliyet gösteren ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Acar OSGB işyerlerine iş güvenliği konusunda ihtiyacı olan her türlü hizmeti vermeye devam etmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu

Ülkemizde yasal zorunluluklar gereği çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işlerde çalışan tüm işçiler için işe ilk girişte ve belli periyotlar halinde sağlık raporu alınması gerekmektedir. Bu sağlık raporları fiziki muayene ve laboratuvar tahlilleri yapılan ve sonucunda çalışmasına engel olan bir hastalık bulunmayan işçilere verilmektedir. Acar OSGB ile tüm işçiler için OSGB Sağlık Raporu verilmektedir. Rapor alınması gereken işçilerin takibi yapılarak İşe Giriş Sağlık Raporu eksikliği nedeniyle işyerlerinde maddi para cezası kesilmesinin önüne geçilmektedir.

İşe başvurmak için iş yerlerinin istediği işe giriş sağlık raporlarını önceden Aile Sağlığı Merkezlerinden alabiliyorduk. Ancak artık Aile Sağlığı Merkezleri T.C. Sağlık Bakanlığı emriyle sağlık raporu vermeyi durdurdu. Bu nedenle sağlık raporu almak için kısa adı OSGB olan ortak sağlık güvenlik birimlerinden sağlık raporunu alabiliyoruz. Acar OSGB iş güvenliği firması işe giriş sağlık raporu konusunda da işçi adaylarına hizmet vermektedir.