İstanbul OSGB Firmaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kamu ve tüm özel sektörleri kapsamaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler İş Güvenliği ve İş Yeri Hekimi, Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gibi hizmetler almak zorundadır. İlgili yönetmeliğin 4. Maddesinin F bendinde OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)’nin tanımını kısaltacak olursak; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette olan şirketler tarafından, işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilmiş birimdir. İstanbul OSGB firmaları arasında bulunan Acar OSGB 2004 yılından bugüne kadar Kalitesinden ödün vermemiştir. Kaliteli hizmet verdiği tüm firmalardan referans edinmiştir.

OSGB kuruluşlarına bakanlıktan yetkilendirilme yapılmaktadır. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı OSGB şirketlerine yetki vermektedir. İhtiyacı ola işyerleri, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı nı kendi bünyesinde bulundurabileceği gibi bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB şirketinden de temin edebilirler.

Yıllardır faaliyetlerine devam eden Acar OSGB, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Acar OSGB, İstanbul OSGB Firmaları arasından kendini geliştiren ve şirketlere tamamen Uzman Sertifikalı Profesyonel kadroyla hizmet veren sayılı kaliteli şirketlerdendir.

 

OSGB İstanbul Firmaları Nasıl Çalışır?

  • OSGB Firmaları hizmet verdikleri işletmelere düzenli aralıklarla iş güvenliği raporu hazırlarlar.
  • Hizmet verdikleri işletmelere sunulan raporlar hem güvenlik süreçlerinin ele alınması hem de risk yönetimi gibi ciddi konuların ele alınması sağlanır.
  • OSGB İstanbul da yer alan firmalar tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ISO 45001 sertifikasyonuna göre yerine getirmektedir.
  • Yeni işe başlayan personellerin veya işe geri dönen personellerin işe alımında uygulanan prosedürlerden olan sağlık kontrolü bizzat yetkilendirilmiş OSGB ler tarafından gerçekleşmektedir.
  • OSGB ler hizmet verdikleri iş yerlerinde iş kültürü oluşturmayı hedefler ve aynısı OSGB İstanbul Firmaları içinde geçerlidir.
  • Bir iş güvenliği uzmanı, işveren kadar çalışanın da sorumluğundadır. İş güvenliği uzmanı sorumlu olduğu çalışanlara iş güvenliği eğitimi vermektedir.

OSGB İstanbul Firmalarından görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları çalışacakları firma için güvenlik standartlarını tespit ederek işe başlar. Çalıştıkları firmaların tehlike sınıfının belirlenmesi oldukça önem arz etmektedir. Tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve hekim yardımcısı gibi çeşitli uzman sertifikalı personellerin atamaları yapılır ve çalışma saatleri ona göre ayarlanmaktadır. İşletmeye gönderilen işinde uzman sertifikalı personellerin çalışma saatleri standarttır ve kanunlarla açıklanır. Buna göre; hizmet alacak olan işletme OSGB tarafından çok tehlikeli, tehlikeli veya az tehlikeli olarak uygun yere sınıflandırılır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği kısaltmasıyla İSG, iş yerinde işin yürütülmesi sırasında oluşabilecek çeşitli nedenlerden kaynaklı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilecek koşullardan korunma amacı ile sistemli ve bilimsel çalışmalar olarak tanımını yapabiliriz. OSGB şirketlerinden görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, görev aldıkları işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sunarken hem çalışanların çeşitli nedenlerden kayaklı sağlık sorunlarına neden olacak koşulları çözmek hem de işyerlerindeki sağlık sorununa bağlı olarak işlerin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği, ülkemizde 2012 yılında Avrupa Birliği uyum süreciyle, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren de uygulanmaya başlanmıştır.

 

İşe Giriş Sağlık Raporu

Ülkemizde yasal zorunluluklar gereği çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işlerde çalışan tüm işçiler için işe ilk girişte ve belli periyotlar halinde sağlık raporu alınması gerekmektedir. Bu sağlık raporları fiziki muayene ve laboratuvar tahlilleri yapılan ve sonucunda çalışmasına engel olan bir hastalık bulunmayan işçilere verilmektedir. Acar OSGB ile tüm işçiler için OSGB Sağlık Raporu verilmektedir. Rapor alınması gereken işçilerin takibi yapılarak İşe Giriş Sağlık Raporu eksikliği nedeniyle işyerlerinde maddi para cezası kesilmesinin önüne geçilmektedir.

İşe başvurmak için iş yerlerinin istediği işe giriş sağlık raporlarını önceden Aile Sağlığı Merkezlerinden alabiliyorduk. Ancak artık Aile Sağlığı Merkezleri T.C. Sağlık Bakanlığı emriyle sağlık raporu vermeyi durdurdu. Bu nedenle sağlık raporu almak için kısa adı OSGB olan ortak sağlık güvenlik birimlerinden sağlık raporunu alabiliyoruz. Acar OSGB iş güvenliği firması işe giriş sağlık raporu konusunda da işçi adaylarına hizmet vermektedir.