osgb nedir

osgb açılımı ortak sağlık güvenlik birimidir. istanbul osgb listesi firmaları arasında yer alan ACAR OSGB kurucularından Selçuk GÜMÜŞ küçük işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti zor ve karmaşık olduğunu bu konuda profesyonel destek alınması gerektiğini belirtti.

Sözlerine şu şekilde devam eden Selçuk GÜMÜŞ: iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu olan firmaların özellikle iş güvenliği firması seçerken referanslarının yanı sıra ne kadar süredir hizmet verdikleri de muhakkak sorgulanmalıdır. İnsan hayatının önemi her şeyden önemlidir kesinlikle bu hizmet işverenler tarafından ekstra yük oluşturduğu düşünülmesin aksine ileride oluşabilecek iş kazaları sonrası maliyet daha çok yüksektir.

ortak sağlık güvenlik birimi hizmeti

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bir araya gelmek ve giderlerini ortaklaşa karşılamak suretiyle “ortak sağlık hizmeti” (osgb)modeli uygulayabilirler. Bu gibi durumlarda başlangıçta bazı kuruluşlar veya devlet tarafından maddi destek sağlanabilir. ancak işyeri sahiplerinin sorumluluğu yeterince üstlenmemesi durumunda destek kesildiği zaman hizmetlerin gerilemesi olasılığı söz konusudur. Bu tür uygulamanın iyi işleyen örnekleri Kuzey Avrupa ülkeleri ile Hollanda, Fransa gibi ülkelerde görülmektedir. Ayrıca artık işe giriş sağlık raporu osgb istanbul firmalarından temin edilebilir.

iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin kamu hizmeti olarak sağlanması

Devlet ya da belediyeler, genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra küçük işyerlerinin Sağlık hizmeti gereksinimini de karşılarlar. iş sağlığı hizmetini veren firma işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zaman zaman işyerlerine giderek çalışma koşullarını ve olası riskleri yerinde görmesi, çalışanların sağlık eğitimi gereksinmelerini değerlendirip uygun planlar yapması gereklidir.

iş sağlığı hizmetlerinin özel sağlık kuruluşları tarafından sağlanması

Bu yaklaşımda işyerlerine yakın konumda olan özel sağlık kuruluşları ücreti karşılığı olmak üzere küçük işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti sunarlar. Bu sistemin önemli sakıncaları pahalı oluşu ve koruyucu hizmetlerin ihmal edilmesidir. Hizmet başına ücretlendirme yapıldığı için sağlık hizmeti pahalıya mal olur. öte yandan getirisi az olduğu için koruyucu sağlık hizmetlerinin ve kayıt tutma, izleme, eğitim çalışmaları gibi işlemlerin ihmale uğraması olasılığı vardır.

osgb firmaları – iş güvenliği firmaları görevleri

istanbul osgb listesi – osgb hizmeti

 • İşyerindeki iş sağlığı gereksinimlerinin belirlenmesi. Bu amaçla şu incelemelerin yapılması uygun olur.
  •  yapılan işlerin/işlemlerin tanımlanması
  • olası risklerin belirlenmesi
  • bu riskler arasında öncelik sıralaması yapılması
 • işyerinde koruma/ kontrol etkinlikleri
  • belirlenen gereksinmelerin ışığında işçi ve işveren temsilcileri ile görüşme
  • koruyucu uygulamalara da dikkate alarak “acil” ve “uygun” önlemler bakımından öncelikler konusunda karar oluşturma
  • önlemlerin uygulanması
  • uygulamaların sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • işçilere yönelik koruyucu etkinlikler:
  • işe giriş ve aralıklı kontrol muayenelerinin yapılması
  • iş ve işçi uykununun sağlanması, bu bakımdan risk gruplarına özel önem verilmesi
  • işyerindeki riskler ve uygulamalarla ilgili eğitim yapılması
  • koruma / kontrol etkinliklerinin geliştirilmesi bakımından işverenlere yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Hasta bakım hizmetleri
  • iş kazası ve meslek hastalığı yönünden gerekli tanı ve tedavi olanaklarının sağlanması
  • ilk yardım ve acil müdahale konusunda gerekli olanakların sağlanması ve konu ile ilgili eğitim yapılması
  • acil durumlara (yangın, patlama vs.) hazırlıklı olunması bakımından gerekli olanakların sağlanması ve konu ile ilgili eğitim yapılması
  • sağlığın geliştirilmesi için programların yapılması ve bu programlara çalışanların katılmasının sağlanması
 • Kayıt tutma ve hizmetlerin değerlendirilmesi
  • işyerindeki risklerle ilgili kayıtların tutulması
  • iş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının tutulması
  • koruma kontrol uygulamalarının sonuçlarının izlenmesi ile ilgili kayıtların tutulması

istanbul osgb listesi osgb istanbul  osgb ümraniye  osgb fiyat listesi osgb nedir osgb açılımı osgb sağlık raporu osgb nerede