ortam ölçümleri yönetmelik ortam ölçümü yapan firmalar ortam ölçümlerinin yenilenmesi

işyeri ortam ölçümleri yönetmelik – ortam ölçümleri nelerdir

Yeni kanunlar çerçevesinde güvenilir bir iş yeri ve çalışma ortamı yaratılması amacı ile çalışma ortamında kişisel durumlara ve çalışma ortamına yönelik yapılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik ölçümler, testler ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Ölçümler, testler ve analizler ön yeterlilik ve yeterlilik belgesinin alınması için de yapılması gereken ve iş yeri sahiplerinin yapmakla yükümlü olduğu testlerdir ve analizlerdir.

30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı olan Resmi Gazetede yayımlanan ve resmi olarak yürürlüğe giren 6331 sayılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 10. maddesinde yer alan bilgilere göre işveren kişiler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamını ve çalışanların bu ortamda maruz kalabileceği tüm riskleri önceden belirlemiş olmalıdır. Belirlenen riskler ile birlikte gerekli kontrollerin, ölçümlerin ve araştırmaların da yapılması zorunludur.

20.08.2013 tarihli 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkındaki Yönetmelik 5. maddesinde ise işveren kişiler için yeni yükümlülükler ortaya çıkmıştır.

ortam ölçümleri yasal zorunluluk – işyeri ortam ölçümleri kaç yılda bir yapılır

Bu yükümlülüklere göre işyerlerinde yer alan, kullanılan veya herhangi bir sebep ile işlem gören maddelerin çalışma ortamındaki tehlikelerden ve zararlı etkilerinden arındırılmak ve korunmak zorundadır. Güvenilir çalışma ortamının sağlanması amacı ile çalışma ortamında yer alan kişilerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı yönelik ölçüm, test ve analizleri yapılmalıdır.

Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmakta olan tüm iş hijyeni ölçüm, test ve analiz değerlendirmeleri ile ilgili kayıtlar denetimlerde istendiği takdirde işyeri tarafından gösterilmelidir. Bu sebeple raporlar ilgili kişiler tarafından saklanmalıdır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” sonrasında yasal bir zorunluluk haline getirilen bu ölçümler herhangi bir faaliyetin meydana geldiği tüm işyerlerinde yapılmak zorundadır. Kanunlara göre işveren kişiler yasal sınırlar içerisinde faaliyetlerin sürdürüldüğünü ve çalışanların etki altında kalmadıklarını belgeler ile ispatlamak durumundadır.

Gerekli olan tüm koruyucu önlemlerin alınabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen akredite laboratuvarlarında ortam ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri yapılmalıdır.

 

İşyeri Ortam Ölçümleri
İşyeri Ortam Ölçümleri

işyeri ortam ölçümleri periyodu – acar ortak sağlık güvenlik birimi (osgb)

İletişime Geçiniz !

İşyeri Ortam Ölçümü hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.

ACAR OSGB; T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
İletişime Geçiniz !

Referanslarımız