kapalı veya dar alanda çalışma ve zorlukları

    Kapalı alan, tamamen veya kısmen kapatılmış, sınırlı bir hacme sahip, içerisinde sınırlı miktarda hava olan, çalışma ortamı olarak tasarlanmış yerlere denilmektedir. Kapalı ortamlar tehlikeli ve zararlı düzeyde buhar, toz, hava ve gaz içerebilmektedir. Böyle ortamlarda patlama oluşabilecek düzeyde oksijen de bulunmaktadır. Birçok çalışan için kapalı ve dar alanda çalışma son derece risk oluşturan ve sıkıntılı bir durumdur. Kapalı ve dar alanda çalışma yapılacak yerlerin iyi tanınması ve analiz edilmesi risklerin ortadan kaldırılması açısından son derece önemli bir durumdur. Çalışma planını kapalı ve dar alanın ortamına göre düzenlemek ve bu alanlarda gerekli uyarı levhalarının bulundurulması iş sağlığı ve güvenliği açısından en önemli ve ilk adımdır.kapalı veya dar alanda çalışma ve zorlukları nelerdir?

kapalı veya dar alanda çalışma ve zorlukları

Kapalı ve dar alan olarak tanımlanan başlıca çalışma alanları arasında;

 • Tankerler
 • Depolama tankları
 • Basınçlı tanklar
 • Kazanlar
 • Derin çukur ve oyuk tarzı üstü açık alanlar
 • Kuyular
 • Kanalizasyon tesisleri
 • Boru hatları
 • Kanallar
 • Kargo
 • Tüneller
 • Mahzenler
 • Su küreleri
 • Mikserler dir.

Kapalı ve daralanlarda çalışırken bir takım riskler bulunmaktadır. Bunların başında ortamın havasın da oluşabilecek tehlikeler, ortam da yanıcı ve patlayıcı gazların bulunması, fiziksel tehlikeler, yutulma tehlikesi, biyolojik tehlikeler, patlayıcı tehlikeler, kimyasal tehlikeler yer alır.

Tüm bu tehlikelerin belirlenmesi ve önceden önlemler alınması işverenin sorumluluğu altında bulunmaktadır. Kapalı ortamlara giriş için bir takım izinler gerekebilmektedir. Böyle bir yere girmeden önce kapalı ve dar yerdeki iş yeri ortam ölçümleri gereklidir. Daha sonra risk analizinin ve risk değerlendirilmesinin yapılması şarttır. Ayrıca iş güvenliği uzmanı ile beraber belirli bir planlamanın yapılması ve bu plan dâhilinde kapalı ve dar alanda çalışma yapılmalıdır. Kapalı ve dar alana girecek çalışanın Kapalı ve dar alanda çalışacak olan işçilerin iş güvenliği eğitimleri ve ilk yardım eğitimleri almaları da çok önemlidir. İş güvenliğini sağlamak için doğru ekip ve ekipman ile çalışmakta çok önemlidir. kapalı veya dar alanda çalışma ve zorlukları işçilere anlatılmalıdır. Kapalı alana girecek çalışanın yanında bulunması gereken ekipmanlar ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Yanıcı patlayıcı gaz dedektörü
 • Oksijen ve toksik gaz dedektörü
 • Solunum koruyucular
 • Koruyucu elbiseler
 • İletişim ekipmanları
 • Bedensel koruyucu malzemelerdir.