İşyeri Kimyasal Ölçümü

Kimyasal Ölçümler

Çalışılmakta olan işyerindeki havayı, kullanılmakta olan araç ve gereçlere gıdaya ya da insan vücudunun dış ortamdaki temas ettiğinde cildine bulaşan tüm çevresel faktörlere karşı koruma altında tutmanız gereklidir. Çevrenin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için kimyasal madde maruziyeti konusuna derinlemesine araştırılmalı ve gerekli ölçümler yapılmalıdır.

Çalışan personellerin maruziyetlerinin hesaplanması ve bugüne kadar çalışılmış olan ortamdaki havanın içerisinde yer alan kimyasalların ölçümlenmesi kimyasal ölçüm olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca bu durum endüstriyel hijyen olarak da adlandırılmaktadır.

Kimyasal maddelere ait olan maruziyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında hayata geçirilmiş olan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmektedir. İşyeri ortamında yer alan ve herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin ortaya çıkarttığı riskler çalışanların sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde kontrol altında tutulmak zorundadır.

İşveren kişiler çalışan personellerinin maruziyetlerini önleyebilmek zorundadır. İşverenler çalışanların olumsuz ortamlardan etkilenmemesi için gerekli bütün önlemleri almak zorundadırlar.

Kimyasal Ölçümleme Zorunlu mu?

İşveren kişiler çalışma ortamındaki tehlikeli kimyasal maddelerin yer alıp almadığını araştırmak durumundadır. Personellerin sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek olan tüm hususlar tek tek tespit edilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak risk değerlendirmesinin de yapılması zorunludur.

Risk değerlendirmesi çalışmalarında kimyasal maddelerin sağlık ve güvenlik açısından meydana getirebileceği tüm riskleri ve zararları ortaya çıkartılmalıdır. İthalatçı, üretici veya satıcılardan alınacak olan Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu da risk değerlendirmesi çerçevesinde yer almaktadır.

Sağlık ve güvenlik açısından risk ve tehlike oluşturabilecek olan tüm maddelerin saptanması, seviyelerinin tespit edilmesi ve gerekli periyodik kontrollerinin yapılması çalışma ortamı gözetimi olarak da adlandırılmaktadır. Çalışma ortamı gözetimindeki faaliyetlerde ham madde içerisinde yer alan kimyasal maddelerin çalışma ortamına getirdiği olumsuz tüm faktörler de ortaya çıkartılabilmektedir.

Ortam ölçümleri yapılırken toksik maddeler, zararlı maddeler, aşındırıcı özelliklere sahip maddeler, alerjik maddeler ve kanserojen maddeler gibi tanımlar kullanılmaktadır. Yapılan ölçümlerin temel amacı çalışma ortamındaki personellerin ve çalışma ortamının insan sağlığına uygun hale getirilmesi ve tüm risklerin ortadan kaldırılmasıdır.

 

Kimyasal Ölçümler
Kimyasal Ölçümler

 İş Yeri Kimyasal Ölçümleri – İş Yeri Gaz Ölçümleri

İletişime Geçiniz !

İşyeri Kimyasal Ölçümü hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.

ACAR OSGB; T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
İletişime Geçiniz !

Referanslarımız