kimyasalların sınıflandırılması

Kimyasal maddelerin adlandırılması ve kimyasalların sınıflandırılması , iş güvenliği ve sağlığı için oldukça önemli bir konudur. Kimyasal maddelerin sınıflandırılması uluslararası standartlara bağlı kalınarak birkaç şekilde yapılmaktadır.

Sınıflandırmada dikkate alınan kriterler ise şu şekilde listelenmektedir:

-Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri,

-Vücuda kronik ya da akut yollarla etki eden ve zehirleme ihtimali yüksek olan toksik maddeler,

-Tahriş eden ya da aşındıran özellikteki zararlı maddeler,

-Bünyede hassasiyet ve tahriş eden özellikler

-Kimyasal maddelerin kanserojen etkileri,

-Kimyasal maddelerin genetik özellikleri,

-Üreme sistemini olumsuz etkileyen maddeler.

kimyasalların sınıflandırılması

Kimyasallar nasıl sınıflandırılır ?

Günümüzde hem günlük yaşantımızın hem de iş hayatımızın olmazsa olmazlarından kabul edilen kimyasal maddeler, birçok konuda fayda sağladığı gibi zararları da bulunmaktadır. Üretimde kimyasalların sınıflandırılması hem üretim sürecinde hem de tüketim sürecinde sağlığımızı birçok alanda tehdit edebilmektedir. İş güvenliği ve iş sağlığı uzmanları da iş yerlerini kimyasal maddelerin tehlikesinden arındırmak için çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında kimyasal maddeler sınıflandırılır ve belli uyarı levhaları çalışma alanlarına asılır ya da yerleştirilir. Bu sayede işçiler belli başlı tehlikelerden de haberdar edilmiş olur.

Kimyasal maddeler, mecburi olarak kullandığımız ürünlerden birisidir. Özellikle çalışma alanlarında sık sık kullanmak zorunda kaldığımız bu ürünler, dikkat edilmedi takdirde insan vücudunda kalıcı hasarlara yol açabilir, hatta ölümlere bile neden olabilir. İş güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Tehlikeli ve kimyasal maddeler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

Patlayıcı maddeler:

-Kitle halinde olan patlayıcılar (birden patlama ihtimalleri vardır),

-Parça fırlatan patlayıcılar,

-Alevli bir biçimde patlayanlar,

-Düşük zararlı patlayıcılar,

-Patlaması zor olan fakat kitle halinde patlayanlar.

Gazlar:

-Yanıcı gazlar,

-Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar,

-Zehirli gazlar.

Yanıcı Sıvılar

Yanıcı Katılar:

-Yanıcı katı maddeler,

-Kendiliğinden yanma tehlikesi bulunan katı maddeler,

-Suyla temas ettiği zaman tehlike yaratma ihtimali bulunan katı maddeler.

Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler:

-Oksitleyici ajanlar,

-Organik peroksitler.

Toksik ve Mikrop Bulaştırabilen Maddeler:

-Toksik yani zehirli maddeler,

-Mikrop bulaştırma ihtimali bulunan maddeler.

Radyoaktif Maddeler

Aşındırı Maddeler

Diğer Tehlikeli Maddeler

Bu maddeler ve tehlikelerinin hepsi, iş yerlerinde mutlak surette belirtilmesi gerekmektedir. Bu şekilde çalışanlar da doğabilecek tehlikelere karşı uyarılmış olur.