Kişisel Koruyucu Direktifi (89/686/EEC) Nedir?

Kişisel koruyucu direktifi, kişisel koruyucu malzemeler hakkında araştırma yaparken sıklıkla karşımıza çıkan konulardan birisidir. Bu direktifin amacı, kişisel koruyucu tüm malzemelerin güvenlik standartlarını ve ortak kalitelerini belirlemek ve bunları garanti altına almaktır. Kişisel Koruyucu Direktifi (KKD), ürünlerin kalitesinin sağlanması ve serbest dolaşım için gerekli olan tüm ihtiyaçlara ilişkin düzenlemelerle alakalıdır.

89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifi’nin ilgilendiği konular arasında; yüz maskeleri, filtreli yüz maskeleri, solunum cihazları, kaynak eldivenleri, koruyucu giysiler, emniyet kaskları, omuz koruyucuları, yüz koruyucuları, koruyucu eldivenler, koruyucu giysiler, ayakkabılar, kulak ve göz koruyucuları gibi kişisel donanımlar bulunmaktadır.

Bu konudaki genel hükümleri ve temel gereksinimleri ise şu şekilde listelemek mümkün olacaktır:

kişisel koruyucu direktifiBütün koruyucu donanımlara uygulanabilecek genel gerekler:

-Ergonomi ve sınıflandırma gibi tasarım ilkelerinin önemi büyüktür,

-Koruyucu donanımların zararsız olması gerektiği de dikkate alınması gereken konular arasındadır,

-Koruyucu donanımların tümü konforlu ve yeterli olmalıdır,

-İmalatçı tarafından bilgiler eksiksiz sağlanmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), Resmi Gazete ’de açıklanan maddelere göre mutlak surette amaçlanan doğrultuda kullanımı sırasında karşılaşılan tüm risklere karşı yeterli korumayı çalışana sağlamalıdır. Aksi takdirde kişisel koruyucu donanım olmaktan çıkar. KKD’ler tehlike içeren iş faaliyetleri yapılırken, öngörülebilen koşullarda ve amaçlanan doğrultuda kullanımı sırasında kullanıcıyı mümkün olan en yüksek düzeyde koruyacak şekilde tasarlanarak imal edilmelidir.

KKD KULLANIM SÜRESİ NEDİR?

Resmi Gazete ’de yayınlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre, KKD’lerin kullanım süresi de belirlenmiştir.  Kişisel koruyucuların işlevinin zamana bağlı olarak azaldığı fark edildiyse, üretim tarihi, son kullanma tarihi her bir parçanın ve değişebilen bölümlerinin üzerine açıkça belirtilmeli ve ambalaj üzerine de yazılmalıdır. İmalatçılar eğer KKD hakkında son kullanım ömrü konusunda bir bildiride bulunmuyorsa, ürün için hazırlanan kullanım kılavuzunda kullanıcı veya satın alan kişinin son kullanma tarihi tespit etmesine yarayacak bakım, onarım, temizlik, uygun saklama koşulları, modelin kalitesi gibi konularla ilgili tüm bilgilere yer vermelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar, işçilerin sağlığı için oldukça önemlidir. İşverenlerin bu konuda ciddi adımlar atarak tüm çalışanların can sağlığını koruma altına alması gerekmektedir.