Kişisel koruyucu donanım malzemeleri kullanımı ve önemi

Kişisel koruyucu donanım malzemeleri, işçilerin iş sırasında sağlık ve güvenlik durumlarını korumaktadır. Kişisel koruyucu ekipman (KKE) de denilen bu malzemelerin kullanımı yasal bir zorunluluktur. İş  veren mutlaka işçilerine bu malzemeleri tahsis etmeli, çalışanlar da güvenlikleri için bunları kullanmalıdır.  Kendini risklerden korumak için ise kişisel koruyucu donanım malzemeleri kullanılmalıdır.

İş yerindeki riskler, teknik önlemler ile azaltılamadığında kişisel koruyucu donanım malzemeleri kullanımı devreye girmektedir. Kişisel koruyucu donanım (KKD) birden fazla riske karşı olarak tasarlanan, giyilen, takılan ya da taşınan malzemelerdir.

Kişisel koruyucu donanım malzemeleri kullanımı ve önemi

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR NASIL OLMALIDIR?

Kişisel koruyucu donanımların iş sağlığı ve güveliği için belli başlı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özellikleri ise şöyle listelemek mümkün olacaktır:

-İşe uygun olarak kullanıldığı zaman çalışanlarda tam koruma sağlamalıdır.

-İşin riskine uygun olarak seçilmelidir ve var olan tüm koşullara uyum sağlamalıdır.

-Bu malzemeleri kullanacak olan çalışanlara uygun olarak tasarlanmalı ve ergonomik olmalıdır.

-Çalışanların sağlık durumlarına uygun olmalıdır, gerekli tüm ayarlar yapıldığı zaman her çalışana tam uymalıdır.

-İşin risklerine göre koruma düzeyleri belirtilmeli ve risklere uygun olmalıdır.

-Kullanımları çalışanlara, uzmanlar tarafından detaylı bir biçimde anlatılmalıdır. Eğer gerekirse anlaşılır kullanım kılavuzları dağıtılmalıdır.

-Kişisel koruyucu donanımlar, iş veren tarafından çalışanlara ücretsiz bir biçimde sağlanmalıdır. Bu yasal bir yükümlülüktür.

-Korumanın neden kullanılması gerektiğini ve hangi risklere uygun olduğu işçilere eğitimciler ve iş veren tarafından anlatılmalıdır.

-Zarar gördüğü zaman mutlaka yenilenmelidir.

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMANIN ÖNEMİ

Çalışanlar riskli olan tüm işlerde mutlaka kişisel koruyucu donanım malzemeleri kullanmalıdır. Bu malzemeler işçilerin sağlıkları ve can güvenliği açısından oldukça önemlidir. Koruyucu malzemeler, işçiler tarafından risklere karşı korunmada son seçenek bilinci ile kullanılmalıdır. Yani oldukça önemli olduğunun farkına varmak gerekmektedir.

Kişisel koruyucu donanımlar, çalışanların; başını, gözünü, solunum yollarını, işitmesini, ellerini ve vücudunun diğer kısımlarını koruması nedeniyle oldukça önemlidir. Bu malzemeler hem sağlığı tehdit eden durumlardan korur hem de can güvenliğini. Bu nedenle kullanılması oldukça önemlidir. Kişisel koruyucu malzemeler kullanılmadığında çalışanlar basit bir kazada bile ağır yaralanabilirler.