kişisel koruyucu donanım standardizasyonu

Belirli çalışma alanlarında ilgili tarafların koyduğu kurallar ve bu kuralların uygulanış biçimine “Standardizasyon” denilmektedir. Burada öncelikli hedef çalışanın iş güvenliğini ve mal güvenliğini sağlamaktır. Öte yandan “Standardizasyon” üretilmek istenen ürün ve hizmetin de belli bir seviye altında üretilmesine engel olur. Peki nedir kişisel koruyucu donanım standardizasyonu

İş yaşamında çalışanlar sürekli olarak tehlikeli ve riskli durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle ortaya çıkacak olan bu risklere karşı kişileri koruma amacıyla kişisel koruyucu donanım kullanımı şart kılınmıştır. Tabi kullanılacak olan bu donanımların da belirli şartları içermesi gerekmektedir. İş güvenliği konusu ortaya atıldığı zaman, bu konudaki ilk çalışmalar kişisel koruyucu malzemeleri kullanmakla başlamaktadır. Bu nedenle bu ürünler hala gelişmekte ve çalışanların hayatı için büyük önem taşımaktadır. Eskiden her ne kadar ilkel yöntemlerle korunma sağlanmaya çalışılsa da artık günümüzde büyük firmalar, kişisel koruyucu donanım malzemeleri üretmekte ve bu işi de kaliteli bir biçimde yapmaktadır.

Kişisel koruyucu donanım standardizasyonu büyük bir önem taşıyan bir konudur. Düzenlemelere ve kanuna bağlı kalarak yapılan işler sonucunda bir standart belirlenir ve koruyucu malzemelerin üretimleri de bu kurallara bağlı kalınarak gerçekleştirilir. Artık günümüzde işletmeler çalışanların can sağlığına önem vermekte ve belirlenen standartlara uygun kkd malzemeleri kullanmaktadır.

KKD STANDARDI ÇALIŞMALARININ TARİHİ

kişisel koruyucu donanım standardizasyonuÜlkemizde “Standart” a yönelik ilk çalışmaları Osmanlı zamanında görmekteyiz. Kanunname-i İhtişabı Bursa Fermanı, 1705 Sayılı Ticarette Hile ve Tagsisin Men’i ve İhracatın Murakabesi hakkındaki kanun gibi birçok devlet eliyle insanlara koyulan kurallar içerisinde standartlar ve denetim düzeninden bahsedilmektedir. Bunların akabinde 1954 yılında Türk Standartları Enstitüsü  (TSE) kurulmuş ve denetlemeler daha sıkı bir hale gelmiştir. Bu kurumun görevleri arasında standartları belirlemek, standartları incelemek, yabancı standartları incelemek, standartların ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak, danışmanlık ve eğitmenlik bulunmaktadır.

İşte bu noktada koruyucu malzemelerin standartlara bağlı kalarak hazırlanması oldukça önemlidir. Tüm riskler göz önünde bulundurularak hazırlanan bu kurallara bağlı kalındığı takdirde çalışanların sağlığı korunmakta bunun yanı sıra, iş veren de en önemli görevini yerine getirmektedir.

osgb

 • osgb sağlık raporu
 • osgb sağlık raporu nedir
 • osgb sağlık raporu ücreti
 • işe giriş sağlık raporu veren hastaneler
 • osgb sağlık raporu ankara
 • işe giriş sağlık raporu nereden alınır 2016
 • osgb sağlık raporu ücreti 2017
 • osgb sağlık raporu ümraniye
 • osgb sağlık raporu pendik
 • osgb fiyat listesi
 • osgb fiyat hesaplama
 • osgb fiyat teklifi örneği
 • iş güvenliği fiyat hesaplama
 • osgb fiyatları 2016
 • osgb fiyat listesi 2016
 • iş güvenliği hizmet fiyatları
 • iş güvenliği uzmanı ücret tarifesi 2016
 • iş güvenliği uzmanı ücret tarifesi 2017
 • işe giriş sağlık raporu veren hastaneler
 • devlet hastanesi sağlık raporu ücreti
 • tam teşekküllü sağlık raporu veren özel hastaneler
 • sağlık raporu veren hastaneler 2016
 • iş için sağlık raporu nereden alınır 2016
 • silah ruhsatı için sağlık raporu veren hastaneler istanbul
 • iş için sağlık raporu ücreti 2016
 • özel hastane saglik raporu
 • silah ruhsatı için sağlık raporu nereden alınır