kişisel koruyucu donanımlar

kişisel koruyucu donanımlar yönetmeliği

kişisel koruyucu donanımlar yönetmeliği insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere karşı korunması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırılmasıyla ilgili düzenleme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılmış olan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

iş sağlığı ve güvenliği solunum sisteminin korunması

Sanayide kullanılan maddelerden bir kısmı, belirli yerlerde çalışanlar için zehirli etki gösterir. Solunum, sindirim, sinir sistemlerinde hastalık yapabilir. Solunum sisteminde tahribat yapan önemli bir zararlı madde de tozdur. Solunum sisteminin bu zararlı etkilerden korunması için solunum sistemi koruyucuları kullanılmalıdır. Solunum cihazlarının iki ana türü vardır:

 • Ortamda solunan havayı temizleyen solunum cihazı
 • Temiz hava sağlayan solunum cihazı

Havayı temizleyen solunum cihazları, soluduğumuz havadaki parçacıkları filtreleyerek tehlikeli maddeleri temizler.

Toz zerreciklerini, metal zerreciklerini, sisi, dumanı solunum havasından filtre ederek kişiye temiz hava sağlar.  Bunlar; çeyrek, yarım ve tam yüz maskeleridir. 

Temiz hava sağlayan solunum cihazları, çalışana bir hortum yardımıyla hava tüpünden sıkıştırılmış temiz hava sağlar. Bu işlem, yüze sımsıkı oturan cihazlar yardımıyla yapılır.

kişisel koruyucu donanımlar – vücudun korunması

kişisel koruyucu donanım özellikleri

kişisel koruyucu donanımlar yönetmeliği’ne göre Vücudun korunması sırasında kullanılacak koruyucu araçların iş yeri şartlarına ve yapılan işin özelliğine uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Çalışma hayatında özellikle de sanayide en çok eller yıpranmaktadır. Eldivenler eli veya elin herhangi bir yerini tehlikelere karşı koruyan kişisel koruyucu bir donanımdır. Aynı zamanda ön kol ve kolun bir bölümünü de koruyabilir.

Eldivenler kendi içinde başka risk oluşturmadan riskten korunmayı sağlayabilmelidir.

El için sayılabilecek riskler aşağıda sıralanmıştır:

 • Mekanik riskler
 • Termal riskler
 • Kimyasal ve biyolojik riskler
 • Elektrik riskleri
 • Titreşimler

Eldiven seçimi ve kullanımı sırasında dikkat edilecek bazı noktalar şunlardır:

 • Eldiven temiz ele
 • Eldiven ele takılarak dokunma ve eli kavrama açısından test
 • Ele uygun ölçüde eldiven kullanılmalıdır.
 • Eldivenlerin bir kimyasal maddeye karşı koruma sağlarken başka bir kimyasal maddeye karşı yeterli koruma sağlayamayabilir.
 • Eldiven eli terletmemelidir. Aksi takdirde kullanım zorluğu yaratır.
 • Her kullanımdan önce eldivendeki delik, yıpranma ve yırtıkları kontrol
 • Bulaşık eldiveni      kullanmayınız.     Böyle      eldivenler,      hiç eldiven kullanılmamasından daha

iş sağlığı ve güvenliği gözlerin korunması

Göz koruyucuları gözleri zararlı ışınlardan, çeşitli yabancı maddelerden ve  darbelerden korur. Güvenlik gözlüklerinde kullanılan çerçeveler, günlük hayatta kullandıklarımızdan daha sağlam ve ısıya karşı dayanıklı olur.

Gözlerin korunmasında kullanılan gözlüklerden bazıları şunlardır:

 • Toz gözlüğü
 • Yarı açık koruyucu gözlük
 • Bükülebilir çerçeveli gözlük
 • Asit gözlüğü (camdan yapılmış)
 • Kaynakçı gözlüğü
 • Darbelere dayanıklı gözlük

iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu donanımlar başın korunması

Kafa koruyucular, baretler ya da kasklar, başı darbelere karşı kabuk aracılığıyla korur. Darbelerin şiddetini de süspansiyon görevi yapan içlik aracılığıyla yayıp düşürür. Kabuğun kalınlığı (plastiği) 2 mm’den aşağı olmamalıdır. Baretler, 1 m yükseklikten düşürülen 5,0 KN kuvvete dayanabilmelidir. Çatlak, çizik vb. baretler kesinlikle kullanılmamalıdır. Baret, darbe aldığı zaman değiştirilmelidir. Kaynak yapılan yerlerde kullanılan baretler 3 yılda bir değiştirilmelidir.

iş güvenliği ayakların korunması

Çalışırken ayaklar, delinmeler ve darbeler başta olmak üzere çeşitli risklere karşı korunmalıdır. Çalışma dışı zamanlarda giyilen ayakkabılara özen gösterilirken çalışma sırasında giyilecek ayakkabılar ihmal edilmektedir. 8-10 saat boyunca giyilecek bu ayakkabılarda bazı özellikler bulunmalıdır.

Ezilmelere karşı parmakları koruyan metal uçlu koruyuculu ayakkabılar giyilmelidir.

Yapılan denemelerde bu koruyuculu ayakkabıların beş tonluk yük altında bile ayakları koruduğu görülmüştür.

iş sağlığı ve güvenliği iş elbisesi

kişisel koruyucu donanım tanımı

Koruyucu elbise, kişisel elbiselerin yerini alan ve bir veya daha fazla tehlikeye karşı koruyan elbiselerdir.

İş elbiselerinin bazıları şunlardır:

 • İş önlükleri
 • Yağmurluk
 • Tulum
 • Kimyasal risklere karşı koruyucu elbise
 • Kaynakçı önlüğü
 • Isı ve alevden koruyucu elbiseler

osgb – ortak sağlık güvenlik birimi

 1. kişisel koruyucu donanımlar nelerdir
 2. kişisel koruyucu donanım özellikleri
 3. kişisel koruyucu donanım tanımı
 4. kişisel koruyucu donanım eğitimi
 5. kişisel koruyucu donanımlar slayt
 6. kişisel koruyucu donanım soruları
 7. kişisel koruyucu donanım fiyatları
 8. kişisel koruyucu donanım teslim tutanağı