Kişisel Koruyucu Donanımların Mevzuatımızdaki Yeri

Kişisel koruyucu donanımları, iş güvenliği ve sağlığı için oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu donanımların kullanılmaması halinde yaralanmalara hatta ölümlere bile sebebiyet verilebilir. Bu nedenle kişisel koruyucu malzemeler, mevzuatlarda yerini almıştır. Biz de sizlere bu yazımızda Kişisel Koruyucu Donanımların Mevzuatımızdaki Yeri ve hangi cümlelerin koruyucu donanımlarla alakalı olduğunu anlatacağız.

İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜKLERİ

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

Bu tüzükte kişilerin çalışırken kullanması gerektiği kişisel koruyucu donanımlar hakkında maddelere yer verilmiştir.

Örneğin Madde 12’de yer alan ifadelere göre, yapılan işlere göre çeşitli koruma malzemeleri araçları işçilere sağlanmalıdır. Önceki işçilerin kullanmış olduğu malzemeler başka işçilere verilecekse mutlaka iyice temizlenmelidir.

Madde 26’da, lağım ve kuyu gibi derin yerlerde çalışacak olan işçilere sinyal ipleri ve güvenlik ipi verilecektir. Bunun yanı sıra bu tip yerlere çalışmak için girecek olan tüm işçilere gerektiği takdirde temiz hava verilmelidir.

Madde 137’ye göre gırgır vinci kullanacak olan işçi, lastik eldiven, ayakkabı ve güvenlik kemeri kullanmalıdır. Bunların tümü işçiye sağlanmak zorundadır.

Maden ve Taş Ocağı İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük

Bu tüzükte de işçilerin kişisel koruyucu donanımlarını kullanması maddelerle zorunlu tutulmuştur. Bu maddeleri ise şöyle listelemek mümkün olacaktır:

Madde 2’ye göre, çalışanların çeşitli iş kazalarına karşı korunması amacıyla baret, eldiven, maske, kask, yağmurluk ve emniyet kemeri gibi malzemeler kullanmalıdır.

Madde 359’a göre çatlak sökümü gibi işlerde çalışan işçilere; baret ve emniyet ayakkabısı gibi malzemeler sağlanmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Mevzuatımızdaki Yeri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Bu tüzüğün 21. Maddesine göre kapalı işyerlerinin işçi sağlığını koruma amacıyla havalandırılması gerekmektedir. Bu işlem günde 1 kere yapılmak zorundadır.

Madde 57’ye göre, bulaşıcı hastalık riskleri nedeniyle mutlaka birçok sağlığı koruma önlemleri alınmalıdır.

Tehlikeli aletlerle çalışan işçilerin mutlaka bu aletlere göre kişisel koruyucu donanım malzemesi kullanması şarttır. Eldiven, güvenlik kemeri, maske, baret, kask, gözlük ve ayakkabı gibi donanımlar her işçiye yaptığı işe göre sağlanmalıdır.

Birçok tüzüğe göre işçilerin kişisel koruyucu donanımları kullanması zorunlu tutulmuştur ve iş veren bunu sağlamak yükümlülüğündedir.