Kurtköy OSGB

Pendik Kurtköy OSGB firmaları olarak, Ortak sağlık ve güvenlik birimİ, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının öngördüğü ve TSE,  ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, işyerlerinin yaptırmakla yükümlü tutuldukları tüm hizmetleri, işyeri tehlike sınıfına göre tüm firmalara vermektedir. Dürüst ve titiz bir çalışma prensibi ile İstanbul ili ve tüm ilçelerine hizmet sunmayı hedef edinmiş olan Kurtköy OSGB Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdur. Birikimli ve deneyimli ekibi ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 6331 sayılı kanuna hâkim, tüm yenilik ve yükümlülükleri yerine getirecek bilgi ve becerilere sahip personellerimiz ile özverili bir şekilde çalışmaktayız.

İşveren veya işveren vekili tarafından verilmesi zorunlu tutulan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, temel iş güvenliği eğitimleri, yangın eğitimi ve tatbikatları, ilkyardım eğitimi, verilmektedir. Tüm eğitimlerimiz, işyerlerinde görsel cihazlar ile iş ve zaman kaybı yaşanmadan çalışan personellerin anlayacağı bir şekilde ve eğitimler sonunda iş sağlığı ve güvenliği konusunda davranış farkındalığı yaratacak şekilde düzenlenmektedir. Eğitime katılan personellere katılım belgesi düzenleyerek eğitimler tamamlanmaktadır. Acil durum eylem planları işyerine uygun bir şekilde yapılmakta ve işçi ve işverene, işverene vekillerine ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Ayrıca Pendik OSGB firmaları, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmaktadır. İşyeri risk analizleri ayrıntılı bir şekilde yapılmakta ve gerekli raporlamalar ile önlemler de alınmaktadır.

Kurtköy İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi

Birçok işyerinde tehlike sınıfına ve işçi sayısına göre iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu ilgili yaslar ile getirilmiştir. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı iş güvenliği uzmanlarımız, ilgili mevzuat lara uygun bir şekilde hizmet vermeyi hedeflemiştir. A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanları, iş güvenliği programları dâhilinde işyerlerinde iş kazalarının en aza indirilmesi, meslek hastalıklarını önlemek ve güvenli bir çalıma ortamını sağlamakta etkin rol oynamaktadırlar. Ayrıca, işyeri hekimliği bünyesinde işe girişlerde işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık kontrolleri, hijyen ve ilk yardım eğitimleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı programların yürütülmesi gibi programları yürütmektedirler.