Lastik İmalat Sektöründe İş Sağlığı Ve İş Güvenliği

Lastik İmalat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği

Lastik İmalat Sektöründe İş Sağlığı Ve İş Güvenliği

Lastik imalat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği gitgide daha çok önem kazanmaktadır. Son dönemlerde ortamda bulunan koşullardan kaynaklı meslek hastalıklarının ve ortamda var olan iş kazalarının üstleri örtülmektedir. Bazı meslek rahatsızlıkları ise işçilerin işten ayrılmasından sonra geçen uzun seneler sonra ortaya çıkmaktadır. Yıllar içinde işçiler çalışırken gelişebilen hastalıklar kendilerini gizleyebilmekte ve işçiler çalışmayı bıraktıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan baz hastalıkların sebebi iş yeri ortamında maruz kalınmış olan maddeler olmasına rağmen, bunların çoğunluğuna meslek hastalığı teşhisi konulmamaktadır. Bunun yanı sıra lastik imalat sektöründe kauçuk ile çalışan kişiler arasında kanser riski ciddi boyutlardadır. ILO’nun vermiş olduğu bilgilere göre, bu sektörde çalışan kişiler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar akciğer, mide, mesane ve farklı kanser çeşitlerinden dolayı ölümlerin normalden daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ölümler spesifik kimyasallara maruz kalmaya bağlanmamaktadır. Çoğunlukla imalat esnasından birden daha fazla iş yapılırken kullanılmış olan kimyasalların hepsine maruz kalmaktan kaynaklanmaktadır.

Lastik imalat sektöründe çalışan kişilerin içinde görülen diğer bir sağlık sıkıntısı da solumun yolları ve yine solunum yollarının tahrişi sebebi ile iniltidir. Nefes darlığı ve göğüs sıkışması oldukça sık şekilde rastlanır. Anfizem bu sektörde çalışanların erken emekliliklerine neden olmaktadır. Lastiklerin imalatında tetkik, pişirme, sırt, kat, damak ve eme gibi üretim aşamaları esnasında farklı kimyasal maddelere ve gazlara maruz kalınır. Bunların bazıları kişilerde solunum rahatsızlıklarına yol açar.

Birçok kişide kontakt dermatit ası verilen cilt rahatsızlıklarına rastlanır. Lastiklerin yapımı aşamasından kullanılan kurum, kauçuk, reçine, yağlar, kükürt ve solvanlar cildin tahriş olmasında da oldukça etkilidir.

Sürekli tekrar eden hareketlilik, basınç ve titreşim sebebi ile karpal tünel sendromu, tenosinovit ve gürültüye bağlı olan işitme kayıpları gibi taravmatik rahatsızlıklar görülmektedir. Bu sektörde işi gücünün yeniden yapılanması sürecinde şart olarak, çalışan kişilerin ortalama yaş oranı giderek yükselir. Bunun yanı sıra sayıca daha çok imalatçı fabrikalar aralıksız şekilde üretim yönetimlerini benimseme yoluna gider. Sürekli olarak çalışan fabrikalar 12 saatlik vardiya ve rotasyon yolu izlemektedir. Firmamız Acar OSGB olarak, iş sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, risk analizi, acil eylem planı, sağlık taraması, sağlık raporu, periyodik kontrol, çevre danışmanlığı gibi çok alanda hizmet veren bir işletmeyiz. Farklı alanlarda hizmet veriyor olmamız nedeniyle de geniş bir müşteri portföyümüz bulunmaktadır.