malzeme güvenlik bilgi formu nedir – MSDS nedir?

İş güvenliği ve iş sağlığının en önemli konularından birisi de malzeme güvenlik bilgi formu yani MSDS’dir. Bu kavramın İngilizcesi “Material Safety Data Sheet”tir ve kısaltma buradan türetilmiştir. Türkçe karşılığı ise Güvenlik Bilgi Formu yani GBF’dir. Bu form 16 adet başlıktan oluşmakta ve kimyasal maddelerin ya da kimyasal karışımların insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlatmaktadır. Risklerin açıklandığı bu formda gereken önlemlerin nasıl alınacağı da belirtilmektedir.  MSDS formu, ithalatçıların, üreticilerin ve dağıtıcıların ürün hakkında müşterilere verdiği bilgileri bulundurmaktadır. Bu formla beraber bir çeşit kimlik kartı hazırlanmış olur.

malzeme güvenlik bilgi formu’nda hangi bilgiler yer almalıdır?

MSDS formu iş sağlığı ve güvenliği için oldukça önemlidir. Ve bunun içeriğinde de aşağıda belirtilen başlıklar / konular yer almaktadır:

 • Maddelerin ve maddeyi üretenlerin kısa tanıtımları
 • Kimyasalın içerisinde bulunan bileşim ve içindekiler bilgisi
 • Kimyasalın içerdiği ve insan ile çevre sağlığına olan tehdit bilgisi
 • İlkyardım durumunda yapılması gereken önlemler ve bilgiler
 • Kaza sonucunda kimyasalın yayılması durumunda yapılması gerekenler, alınacak önlemler
 • Yangınla mücadele hakkında bilgi
 • Kullanım ve depolama konusundaki bilgiler
 • Kişisel olarak korunma bilgileri
 • Maddelerin kimyasal ve fiziksel tüm özellikleri
 • Kimyasal maddenin reaktivite olasılığı
 • Toksikolojik bilgiler
 • Çevreyi ilgilendiren ekolojik bilgiler
 • Taşımacılık hakkında bilgiler
 • Yasal mevzuatı anlatan bilgiler

BİLGİLİ KİŞİLER HAZIRLAMALIDIR

malzeme güvenlik bilgi formu, 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bilgilere göre hazırlanmalıdır. Buna uygun olmayan formlar geçersiz olacaktır. Güvenlik bilgi formunu eğitim almış sertifikalı kişiler hazırlamalıdır. Çünkü bu güvenlik bilgi formlarını hazırlamak teknik bilgi gerektiren ve oldukça önemli bir işlemdir. Yasal şartları da karışık olan bu formu bilmeyen biri asla hazırlamamalıdır. Malzeme güvenlik bilgi formlarının, amacı piyasaya sürülen tüm tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz sonuçlarına engel olmaktır. Bu formla beraber üretim ve dağıtım aşaması kontrol altına alınır. Gözetim ve denetim bu formlar aracılığı ile yapıldığından ötürü yasal olarak zorunlu bir işlemdir. Aksi takdirde ceza alınma ihtimali söz konusudur.