Memur ve işçilerde babalık izni kaç gün? ne zaman kullanılabilir

babalık izni Çalışma hayatında en sık konuşulan konulardan birisidir. Kadınlar yasalar gereği doğum izni alabiliyorken, erkeklerin alıp alamayacağı da yıllardan beri tartışılan ve merak edilen bir konudur. Erkek işçilerin eşleri doğum yaptığı zaman eşlerine destek olma amacıyla izin almak isterler ve bu izin yasal mıdır diye kafalarında her zaman bir soru işareti olur. Biz de bu yazımızda bu sorunun cevabını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağız.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ve 55. Maddeleri, işçilere hangi konularda ve hangi durumlarda izin verileceğini anlatmaktadır. Bu maddelerde örneğin evlenme durumunda üç gün gibi bir süre senelik izinden değil de çalışma zamanından verilmektedir. 4857 sayılı kanuna göre erkek işçilere doğum izni verilmemektedir. Fakat erkek gazeteci ve memurlar bu haktan yararlanmaktadır. Bu da eşitsizliği ortaya çıkarmaktadır. Bunu fark eden hükümet çalışanların da talebine uyarak, yeni düzenleme ile erkek işçilere 5 gün doğum izni tanımıştır. Torba yasa ile beraber gelen ve mecliste kabul edilen bu yasa birçok işçiyi sevindirmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre ayrıca engelli çocuğu bulunan babalara da çocuğun tedavisi sırasında 10 gün ücretli izin hakkı tanınıyor.

2017 Babalık İzni Kaç Gün?

Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı kapsamında açıklanan babalara 5 günlük doğum izni, 2015 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hatta bu yasaya göre cumartesi ve Pazar yani hafta sonları ve resmi tatiller izinden sayılmayacak, 5 günlük süreye eklenerek iznin uzaması gibi bir fayda da sağlayacaktır.

Gazetecilere doğum izni:

5953 sayılı Basın İş Kanunu’na göre hafta tatilleri dışında erkek gazeteciler üç günlük doğum izni hak emektedir. Bu izinler de senelik izine dahil edilmez.

Memurlara Doğum İzni:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre erkek memurlar, eşlerinin doğum yapması halinde 10 günlük babalık izni alabilmektedir. Bu hüküm ile tüm memurların doğum izinleri yasalarla koruma altına alınmıştır.

Eskiden sadece memurlara ve gazetecilere doğum izni verilmekteydi. Şimdi ise durum değişti ve artık işçiler de bu haktan yararlanabiliyor.