Meslek Hastalıkları Sebepleri ve Alınacak Tedbirler

Meslek hastalığı, işyerinde çalışma şartlarından veya işin yapılması esnasında işçinin maruz kalabileceği bir takım kötü şartlardan dolayı oluşmuş veya oluşabilecek her türlü geçici veya sürekli hastalık, ruhsal ve bedensel özürlülük durumuna verilen isimdir. Elbette ki risk altında bulunan işyerlerinde oluşabilecek meslek hastalıklarını tamamen önlemek mümkün değildir. Fakat işyerinde alınabilecek fiziki birçok tedbir ayrıca işveren ve işçinin alabileceği önlemler ile meslek hastalıkları sebepleri olanlar engellenebilir. Bundan dolayı işyerinde oluşabilecek her türlü meslek hastalıklarını ve işçiler üzerinde oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için bir takım önlemler mevcuttur. Meslek hastalıkları çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

İşyerinin yaptığı işin içeriği meslek hastalığının oluşmasında önemli yer tutmaktadır. Meslek hastalıklarını önlemek amacı ile İş yeri hekimi – doktoru tarafından ilk işe girişlerde tıbbi muayenenin yapılması, periyodik kontroller, işyerlerinde verilecek tıbbi eğitimler ile tıbbi korunma yöntemleri sağlanmış olacaktır. Acar OSGB’de tüm bu önlemlerin yanı sıra işyerinde ve işin yapıldığı çevrede alınacak önlemler de mevcuttur. Bu önlemler arasında kullanılan zararlı ve kimyasal maddelerin uzaklaştırılması, zararlı maddeye karşı korunma amacı ile kapalı çalışma, sürekli temizlik, havalandırma şartlarının uygunlaştırılması, oluşabilecek toza karşı nemli çalışma şartlarının oluşturulması, işyerinde oluşabilecek stresi en aza indirme ve buna benzer bir takım önlemler mevcuttur.

meslek hastalıkları sebepleri

meslek hastalıkları sebepleri nelerdir?

Meslek hastalıklarına karşı, işçi de en az işveren kadar kendini korumak ve gerekli tedbirleri alma konusunda zorunlulukları vardır. Bu tedbirler arasında, işe uygun olan kılık, kıyafetlerin giyilmesi, gerekli maske ve araç gereçlerin kullanılması olabileceği gibi, işçinin işi yaparken oluşabilecek riskleri değerlendirmesi, gerekli eğitimlere katılması, işin mahiyetinden kaynaklanabilecek hususları bilerek ona göre kılık kıyafet giymesi ve gerekli koruyucu aletleri kullanmasıdır.  Meslek hastalıkları ve alınabilecek tedbirler arasında işçinin işe alımlarda uygun olup olmadığı öncelikle araştırılması gerekli bir durumdur. Bu işte Acar OSGB olarak tecrübeli personellerimiz ile meslek hastalıklarına karşı iş yeri uzmanlarımızdan ve işyeri hekimlerimizden oluşan bir çalışma grubu ile işyeri tehlike sınıfına göre gerekli eğitimleri almış, yeterlilik belgesine sahip personellerimiz, işyerinizde çalışan personellerinize gerekli bilgilendirmeleri yapmaktayız.