mesleki yeterlilik eğitimleri kapsamı ve önemi

Mesleki yeterlilik eğitimleri, ulusal ve uluslararası mesleki standartların esas alınması ile mesleki ve teknik konularda, yeterliliği belirlemek amacı ile mesleki yeterlilik belgesi verebilecek kurumlardan alınan eğitimlerin tümüdür. Bu amaçla verilen görevleri yerine getirmek amacı ile mesleki yeterlilik kurumu kısaca MYK kurulmuştur. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının bir kuruluşu olan mesleki yeterlilik kurumu kamu idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur. Mesleki yeterlilik kurumu, Milli Eğitim bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmaktadır.

Mesleki yeterlilik kurumuna bağlı ve bu kurum tarafından yetkilendirilmiş olan ve eğitimleri veren kurumlarda mevcuttur. Bunun yanın da, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, iş kur gibi devlet bünyesinde görev veren kurumlarda da mesleki yeterlilik eğitimleri sunulmaktadır. Mesleki yeterlilik kurumunun görevleri arasında,  denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaları yapmaktır. Mesleki yeterlilik belgesi birçok iş kolunu içerisinde barındırmaktadır. Mevzuatta belirtilen, hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans seviyesinde öğrenimi gerektirir. Mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kanun kapsamı dışında kalmaktadır. Günümüzde yaklaşık olarak 48 meslek için mesleki yeterlilik belgesi verilmekte ve İleri ki dönemlerde bu hedef 160 meslek grubunu içermektedir.

mesleki yeterlilik eğitimleri kapsamı ve önemi

mesleki yeterlilik eğitimleri, mesleki yeterlilik belgesi

4 Nisan 2015 tarihinde kapsamı genişletilen mesleki yeterlilik eğitimleri özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işler grubunda yer alan işyerleri için zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğde belirtilen meslek grubundan olanlar tebliği yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde mesleki yeterlilik belgesi almamaları da zorunlu hale gelmiştir. Böylece mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler işyerlerinde çalıştırılmayacaktır. Mesleki yeterlilik belgesi almak için, akreditasyon kurumuna bağlı akredite olmuş kuruluşlara kayıt yaptırılmalıdır. Bu kuruluştan onay almak gerekmektedir. Kayıt onayının sonucunda yapılacak sınavlarda başarılı olmakla beraber mesleki yeterlilik sertifikası almayı hak kazanılmış olunacaktır. Sınavlar sınavı yapan kuruma bağlı olarak yaklaşık olarak en geç 4 ayda bir meslek gruplarına göre düzenlenmektedir. Sınavlar teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamada yapılmakta, sınav ücretleri ise, her birim için farklı olarak alınmaktadır. İş kanunun 105/d maddesine göre sınava girmeyen ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan her işçi için belli bir para cezası kesilmektedir.