metal döküm hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Metal döküm, sıvı halde bulunan metal veya alaşımları kalıplara dökerek katılaştırılması olarak tanımlanmaktadır. İlk çağlardan bu yana yapılan dökümcülük işleri tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de sık karşılaşılan bir iş koludur. Döküm metalleri arasında en çok kullanılan pirinç, demir, çelik ve bronzdur. Metal döküm işi ile uğraşırken maalesef ki çok sık tehlikeler ile karşılaşılmaktadır. Yapılan işlemler sırasında meslek hastalıkları ve iş kazaları ile karşılaşmakta sıkça gözlemlenmektedir. Hatta metal döküm hizmetleri, kazaların ölümle sonuçlandığı iş kollarından bir tanesidir. Kazaları en az indirmek için metal döküm hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusu dikkate alınmalıdır.

Metal döküm işlerinde karşılaşılan hastalıklar iki grupta incelenebilir.  Birincisi kimyasal tehlikelerden kaynaklı hastalıklar, diğeri ise fiziksel tehlikelerden kaynaklı hastalıklardır. Özellikle dökümhanelerde bulunan kimyasallar, tozlar ve kumların kalıba dökülürken ki parçacıkları kimyasal olarak çalışanlarda hastalıklara sebep olabilmektedir. Bunun yanında fiziksel olarak kazalar da ciddi sonuçlar doğurabilmekte işçileri tehlikeye atmaktadır. Maalesef ki metal dökümlerinde karşılaşılan en büyük kazalardan bir tanesi de patlamadır. Buhar patlamaları eriyik metallerin nemli yüzey buluşmasında kaynaklanır. Kimyasal patlama ise eriyik metalin kimyasal maddeler ile karşılaşması ile olmaktadır. Her iki durumda iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük risk ve tehlikeler ile sonuçlanabilir. Tüm bu risklerin önceden belirlenmesi, işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi ile gerçekleştirilir.

metal döküm hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği

metal döküm hizmetlerinde kimyasal ortam ölçümleri önemi

Ayrıca metal döküm yapılan çalışma ortamında ki kimyasal ortam ölçümleri düzenli olarak yapılmalıdır. Yine işçilerin işe girişlerde sağlık kontrolleri ve iş sırasında periyodik sağlık taramaları işveren ve OSGB’lerde bulunan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından sağlanmalıdır. Özellikle Tozlardan özellikle asbest ve silis den kaynaklanan hastalıklar ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Bundan dolayı bu tozların ortamında çalışan işçi sayısı azaltılarak yerini makinelere vermelidir. Şayet tozlu ortamda çalışma gerekli ise ve kaynakta ve ortamda önlemler alınamıyor ve işçiler riskler ile burun buruna geliyor ise, bu alanlarda çalışan işçilerin mutlaka solunum koruyucu maskeler ve solunum aygıtları(respiratörler) kullanmaları ve tehlikeli tozlar ile olabilecek temasları kesilmelidir. Diğer durumda işçilerin ciddi durumlar ve hastalılar ile karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır. Ayrıca, döküm sırasında kullanılan makinelerin çalışanlara zarar vermemesi için makine koruyucuları ile donanması gerekmektedir.