Metal İşleme Sektörlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Hastalıklar

Metal İşleme Sektörlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Metal İşleme Sektörlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Metal işleme sektörlerinde en çok tozlardan kaynaklanan hastalıklara rastlanır. Silika kumu sıklıkla kullanıldığından dolayı silikoz rahatsızlığına çalışanların yakalanma riskleri fazladır. Üretim alanında iyi bir havalandırmanın olması bile bazı durumlarda ve göz ile fark edilmeyecek olan silika tozları bulunur. Bu rahatsızlık tüberküloz hastalığından oldukça yaygın şekilde gözlemlenir.

Polisiklik aromatik hidrokarbonlarının termal şekilde parçalanması esnasında önemli düzeyde kansorejen etkiler ortaya çıkar.  Silika, asbest gibi tozların ve nikel, krom gibi metallerin ölümlere yol açtığı da düşünülmektedir. Kaynaklama işlemleri esnasında ortaya çıkacak olan metal dumanları zehirlenmelere ve metal ateşine sebep olabilir. Ayrıca bu sektörde görülen hastalıklar içinde bronşit, kanser, karpal tünel sendromu, pnömokonyoz, raynaud sendromu, silikoz, zatürree yer alır.

Kazalar

Bu sektörde en sık kullanılan ocaklar kupol adı verilen ocaklardır. Ocakların içinde metalleri eritmek için oldukça yüksek sıcaklıklar kullanılır. erimiş halde bulunan metalin kalıplara dökülmesi esnasında, oldukça ciddi hayat riskleri bulunur. Kazanlardan dökülecek olan sıcak metaller, çalışan işçilerin üzerine dökülebilir. Bu bölgesel yanıklara ve ölümlere sebep olmaktadır.

Kalıplarda bulunan çapakların çıkarılması ve kalıpların temizlenmesi esnasında kullanılan zımpara tehlikelidir. Hızlı döndüğü için kopmalar, derin kesiklere sebep olur. Bundan dolayı Kişisel Koruyucu Donanımlarının kullanılması gerekir.

Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri

Üretim ve yapım aşamasında bulunan tozlardan asbest ve silisten kaynaklanabilecek olan hastalıklar araştırıldığından çıkan sonuçlar kanser ve ölümler ile sonuçlanmıştır. Bundan dolayı bu tozların yer aldığı ortamlarda çalışan kişilerin sayıları makineleşmenin arttırılması ile azaltılmalı ve tozlar ortamdan cebri çekişli olan havalandırma sistemleri ile düzgün bir şekilde temizlenmelidir. Ortamda ve kaynakta belli başlı önlemler alınmıyor ve çalışan kişilerin hepsi bulunan bu riskler ile yüzleşiyor ise, bu birimlerde çalışan kişilerin solunum aygıtları ve solunum koruyucu olan maskeler kullanması ve tehlikeli olan tozlar ile temaslarının kesilmesi gerekir. Aksi durumlarda çalışanlar oldukça ciddi düzeylerde rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalma riski ile karşılaşırlar. Metal işleme sektörlerinde Kişisel Koruyucu Donanımların en doğru ve en düzgün şekilde kullanılması büyük önem taşır.

Bizler Acar OSGB olarak iş güvenliğinden yangın eğitimine, periyodik kontrolden çevre danışmanlığına kadar birçok alanda sizlere destek vermektedir. Önce kalite ve önceliğimiz insan sloganı ile yola çıkan firmamız, her sektörden müşterilere hizmet vermektedir. Doğru çözüme sağlıklı ulaşmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

There is no form selected or the form was deleted.