işyerinde mobbing nedir? mobbing nasıl kanıtlanır?

mobbing nedir ; Tüm ülkelerde ve tüm kültürlerde iş yerlerinde cinsiyet, etnik kimlik, yaş, kıdem ve hiyerarşik durum göz önüne alınmaksızın yapılan psikolojik baskılar “Mobbing” olarak adlandırılmaktadır. Ve mobbingin cezası yasalarda oldukça ağırdır. İş ahlakına aykırı olan ve sistematik bir biçimde devam eden bu durumu engellemek için devlet bir takım kanunlar ortaya koymuştur. İş yerinde psikolojik taciz olarak da bilinen Mobbing, çalışma hayatının ortaya çıktığı zamandan bu güne kadar devam eden ve büyük hasarlar bırakan bir durumdur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş yerlerinde yaşanan psikolojik şiddeti engellemek için birçok çalışma yapmış ve kanunlar çıkarmıştır.

mobbing nedir

İş yerinde yaşanan bütün olumsuz davranışları mobbing diye adlandırmak mümkün değildir. Yapılan eylemin mobbing olabilmesi için şu unsurları içermesi gerekmektedir:

-Eylem mutlaka iş yerinde gerçekleşmelidir.

-Mobbing hem üstler tarafından astlara, hem de astlar tarafından üstlere yapılabilmektedir.

-Sistemli bir şekilde yapılmalı hem de devam etmelidir.

-Süreklilik arz etmelidir. Sık sık tekrarlanmalıdır.

-Kasıtlı bir biçimde yapılmalıdır.

-Pasifleştirme, yıldırma, bıktırma ve işten uzaklaştırma gibi amaçlar içermektedir.

-Mobbing, yapılan işçinin kişiliğinde ve mesleki hayatında zarar ortaya çıkarmalıdır.

-Bu tutumlar gizli ya da açıktan yapılabilir.

mobbing nasıl önlenir

 1. Kişi mobbinge uğradığını düşünüyorsa öncelikle içerisinde bulunduğu durumu iyi değerlendirmeli ve buna göre adım atmalıdır.
 2. Kişi öncellikle sakin olmaya çalışmalıdır.
 3. Eğer mobbing üst yönetim tarafından yapılmıyorsa, öncelikle üst yönetime giderek şikayette bulunmalıdır.
 4. Eğer psiklojik tacize uğradığını kanıtlayacak SMS, mail, yazışma ve konuşma elinde bulunuyorsa bunları saklamalı ve istendiği zaman kullanmalıdır.
 5. Tacize uğrayan kişi mutlaka üye olduğu sendikadan destek istemelidir.
 6. Mobbing sürecine dair günlük tutulmalıdır.
 7. Kişi eğer tıbbı ve hukuki desteğe ihtiyaç duyuyorsa mutlaka almalıdır.
 8. Süreçle ilgili olarak şahit olabilecek arkadaşları ile görüşmelidir.
 9. Eğer sorun iş yerinde çözülemiyorsa mutlaka yargıya taşınmalıdır.

mobbing ile nasıl mücadele edilir

 1. İş yeri mutlaka mobbingi önleyecek/engelleyecek politikalar geliştirmelidir.
 2. Mobbingi kınayan ve anlatan broşürler dağıtılmalı, seminerler verilmelidir.
 3. Mobbing şikayetleri dikkate alınmalıdır. Adil çözüm yolları geliştirilmelidir.
 4. Mobbing olayları mutlaka inceleme altına alınmalıdır.

mobbing

 • mobbing nasıl ispatlanır
 • mobbing örnekleri
 • mobbing nasıl yapılır
 • mobbing çeşitleri
 • mobbing türleri
 • mobbing nedir pdf
 • mobbing uygulanan kişi ne yapmalı
 • işyerinde mobbing tazminat
 • işyerinde mobbing şikayet dilekçesi
 • işyerinde mobbing cezası
 • mobbing nasıl ispat edilir
 • işyerinde mobbing şikayet dilekçesi
 • işyerinde mobbing nasıl ispatlanır
 • mobbing cezası
 • mobbing örnekleri
 • mobbing yasası
 • kamuda mobbing
 • mobbing raporu almak istiyorum