Neden OSGB firması ile Çalışmalıyım?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere iş yeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis eder.

Ancak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar oldukları için OSGB’ler şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır.

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlü olacak. Şirketler bu yükümlülüklerini, ilgili personeli kadrolarında bulundurarak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alarak karşılayabilirler. Alınması gereken yasal minimum hizmet süresi şirketin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişkenlik gösterir.

OSGB firması Avantajları Nelerdir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmet almanın avantajları aşağıda sıralanmıştır.

ACAR İş Güvenliği tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörümüz tarafından denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılacaktır. Aylık olarak müşterimize rapor sunulacaktır. İşletme körlüğünü ortadan kaldırarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gereklilikler rapor halinde sunulacaktır.

  1. Şirketinizdeki eksikliklerin giderilmesi için uzmanlarımız tarafından öneriler getirilecektir.
  2. Bakanlıkla ilgili yasal süreç ve değişiklikler ACAR İş Güvenliği tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulacaktır.
  3. İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak.
  4. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Tetkikleri vb. hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine tek noktadan hizmet alabileceksiniz. Firmanın bu konu ile ilgili İK süreci kolaylaşacaktır.
  5. Hizmet karşılığı verilen faturanın gider olarak gösterilebilmesi.
  6. ACAR İş Güvenliği tarafından sürekli ve kaliteli hizmet sunumu.Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek, çözümünde de katkı sunacaktır.
  7. ACAR İş Güvenliği gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak denetimlerini yapabilecektir.
  8. İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
  9. ACAR İş Güvenliği işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.