OSGB Ataşehir

OSGB Ataşehir firması olarak; Son yüzyıl içerisinde fabrikaların ve üretimin artması beraberinde iş sağlığı ve güvenliği açısından bir takım riskleri de ortaya çıkarmıştır. Özellikle son 30 yıldır tüm Dünya’da işverenin çalışanına karşı sorumlulukları artarak görev tanımında belli değişimler yaşanmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliğinin büyük bir öneme haiz olduğu dönemde, ülkemizde de çıkartılan iş güvenliği yasaları ile işçinin güvenliği ve sağlığının korunması işverenin sorumluluğunda tutulmuş böylece, bu sorumluluğu işverenden alarak üstlenen bir kurum olan ortak sağlık ve güvenlik birimleri kısaca OSGB devreye girmiştir. Özellikle işyerlerinde bulundurulması yasal zorunluluk olan iş güvenliği uzmanları da OSGB tarafından işyerlerine hizmet vermek amacı ile yetiştirilmektedir. Ataşehir OSGB olarak, yasal sorumlulukların bilinci ile A,B,C iş güvenliği uzman sertifikasına sahip ekibimiz ile tüm işyerleri, firma, küçük ölçekli işletme ve fabrikalara hizmet vermekteyiz.

Ayrıca işyerlerin de risk değerlendirilmesi yapmak, acil durum eylem planı oluşturmak ve bu plan dâhilin de alınacak önlemleri almak, eğitimler ve gerekli dokümanların hazırlanması, buna bağlı gerekli tatbikatları yapmak da iş güvenliği hizmetleri kapsamında iş güvenliği uzmanları tarafından yapılması gerekli uygulamalardır. İş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında sağlık hizmetleri vermek, iş yeri hekimi temini ve periyodik sağlık taramasının işçilere yapılmasını sağlamakta bu hizmetler dâhilin de yer alır.

Ataşehir İş Güvenliği

OSGB Ataşehir firmasında görevli İş güvenliği uzmanları işinde ehil ve eğitimli kişilerdir. İş güvenliği alanında uzman ve kapsamlı kurum ve kişiler ile çalışmak elbette ki iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir konudur. Ayrıca gerekli eğitim ve bilgilendirmenin yanı sıra sağlık ve güvenlik planlarını oluşturarak bu planın eyleme geçirilmesi ve gerekli iş izinlerinin alınması da Ataşehir İş Güvenliği yapılmaktadır. Ayrıca kendi firmamız içerisinde de iç denetim yapmakta ve hizmetin etkinliği 3. bir kişi tarafından denetlenmektedir.  İş sağlığı ve güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için, işyerinin risk analizinin yapılması ve işyerinde oluşması muhtemel tehlike ve riskler belirlenip, sağlığa ve güvenliğe karşı riskli olabilecek ortamların ortadan kaldırılmasını sağlamak da iş güvenliği uzmanlarımızın başlıca görevleri arasında yer alır.