osgb çalışma süresi hesaplama

osgb çalışma süresi hesaplama

osgb çalışma süresi hesaplama

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrada geçen “2000” ibareleri “1000”, üçüncü fıkrada geçen “1500” ibareleri “500”, dördüncü fıkrada geçen “1000” ibareleri “250” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 1. İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
  1. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  2. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  3. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
 2. İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”
 • iş güvenliği uzmanı çalışma süresi hesaplama formülü
 • işyeri hekimi saat hesaplama
 • iş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi
 • iş güvenliği uzmanı çalışma süresi hesaplama 2016
 • çalışma süresi hesaplama programı
 • çalışma yılı hesaplama

osgb

 1. osgb nedir
 2. osgb istanbul
 3. istanbul osgb listesi
 4. osgb sağlık raporu
 5. osgb ümraniye
 6. osgb nerede
 7. osgb fiyat listesi
 8. ortak sağlık güvenlik birimi sağlık raporu

Sayfamız test aşamasındadır.

OSGB Hizmet Süresi Hesaplama

Sigortalı Çalışan Sayınız:
Şirketinizin Tehlike Sınıfı Uzman (Dakika) Hekim (Dakika) DSP* (Dakika)