osgb nedir – iş sağlığı ve güvenliği

Ülkemizde iş ve işçi sağlığına yönelik düzenlemeleri içeren 6331 sayılı kanun kapsamında bir düzenleme yapılarak T.C. Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından her türlü işyerine hekim ve uzman personel hizmeti vermekle yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) kurumları oluşturulması sağlanmıştır. OSGB firmaları iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, risk analizi, osgb sağlık raporu, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi yani ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (iso 45001) kapsamında hizmetler vermektedir.

Bu kanun kapsamında yetkilendirilmiş olan İstanbul OSGB kuruluşu Acar OSGB, 12 yılı aşkın zamandır binlerce işyerine danışmanlık hizmeti vermiş ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun fiyatla kaliteli hizmetler sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

osgb firmaları ne iş yapar – iş güvenliği firmaları

OSGB firmaları işyeri ile ilgili işyeri hekimi görevlendirilmesi, iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi, ortam ölçümü yapılması, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, yüksek alanlarda çalışmaya ilişkin eğitimler gibi eğitimlerin verilmesi, risk değerlendirme, risk analizi, acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin acil durum eylem planları hazırlama, patlama durumlarında korunmaya ilişkin dökümanlar sunma, İş güvenliği yönetim sistemi danışmanlığı yapma, mobil sağlık ve muayene hizmetleri gibi bir çok hizmeti vermekte ve tüm hizmetlere tek bir noktadan ulaşılmasını sağlamaktadır.

iş güvenliği zorunlu mu – iş güvenliği neden gereklidir

Türkiye iş kazalarının en çok meydana geldiği ülkelerden birisidir. Bu sebeple işyerlerimizde zorunluluk haline getirilen işyeri hekimi bulundurması düzenlemesi ile bir çok olaya anında müdahale edilerek bir çok kaza en az hasarla atlatılmıştır. Bu açıdan bakıldığında yasal zorunluluk olmasa bile işyerlerinin bunu bir ihtiyaç olarak görmesi gerekmektedir. Sadece hekimleri değil aynı zamanda iş güvenliği uzmanı personel de aynı şekilde birçok iş kazasının önlenmesini sağlamış ve büyük faciaların oluşması önlemiştir.

osgb sağlık raporu – işe giriş sağlık raporu

İşe başvurmak için iş yerlerinin istediği işe giriş sağlık raporlarını önceden sağlık ocaklarından alabiliyorduk. Ancak artık sağlık ocakları T.C. Sağlık Bakanlığı emriyle sağlık raporu vermeyi durdurdu. Bu nedenle sağlık raporu almak için kısa adı OSGB olan ortak sağlık güvenlik birimlerinden sağlık raporunu alabiliyoruz. Acar OSGB iş güvenliği firması osgb sağlık raporu konusunda da işçi adaylarına hizmet vermektedir.