osgb

osgb, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi anlamına gelmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda firmalara hizmet veren bu birimler gerektiği takdirde iş yerlerine hekim ve iş güvenliği uzmanlarını yönlendirmektedir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal bir biçimde, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” ifadeleri ile tanımlanmaktadır.

osgb nedir

ortak sağlık güvenlik birimi firmalara birçok açıdan avantaj sağlamaktadır bu avantajları da şöyle listelemek mümkün olacaktır:

  • İş yeri hekimleri, sağlık personelleri ve iş güvenliği uzmanlarını firma kendi bünyesinde çalıştırmak zorunda kalmaz. Bu sayede maaş açısından da kar eder. Bu personellerin tüm maddi sorumluluğu ortak sağlık güvenlik birimi firmasının bünyesindedir.
  • ortak sağlık güvenlik birimi sayesinde iş sağlığı ve güvenliği tek bir kanaldan kontrol edilmektedir. Bu da iş sağlığı ve güvenliği konularında alınacak kararların daha kolay bir biçimde düzenlenmesini sağlamaktadır.
  • iş güvenliği hizmetini alan şirket, yeni uygulamaya giren kanunları ve yasal süreci takip etmek zorunda değildir. istanbul iş güvenliği firması, şirket adına bu süreçleri takip etmektedir.

osgb nerede

  • osgb hizmeti ile daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmaktadır. İşyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığı önlemleri ortak sağlık güvenlik birimi hizmetleri ile beraber yürütülmektedir. ortak sağlık güvenlik birimi görev ve yetkileri şöyledir:
  • Çalışanların sağlığını ve can güvenliğini korumak. Bunu korumak için her türlü analizi, gözetimi ve raporlamayı yapmak. Eksiklikleri gidermek.
  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek. Gerekli tüm eğitimleri vermek.
  • İş yerinde görev yapacak olan hekim, uzman ve sağlık personellerini eğitmek onların denetimini sağlamak.
  • Yıllık çalışma planları, değerlendirme raporları, gözetim, bilgi gibi çalışmalar yapmak. Bunlarda varsa aksaklık onları gidermek.
  • Risk değerlendirmeleri.

istanbul osgb listesi konusunda merak edilenler internet üzerinde kısa bir araştırma yapılarak öğrenilebilir. Bu liste sayesinde sizlerin de hangi firmalarla anlaşmak istediğiniz açığa kavuşmuş olur.