Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığı Hangi İş Kollarına Yapılır

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlıkları yanıcı ve yakıcı gaz tüpleri iç mekânda depolanıyorsa, tehlikeli kimyasallar, boya depolarında, boyahanelerde, solvent boya vernik vb üretim yapan tesislerde, akaryakıt istasyonlarında, lpg dolum tesislerinde, petrol rafinerilerinde, mühimmat ve patlayıcı üretimi depolanması, taşınması ve imhası esnasında, petrokimya tesislerinde, petrol ve gaz kuyularında yapılmaktadır.

Patlamada Korunma Dokümanı Hazırlanması

İşverenler 6. Madde belirtilen yükümlülüklerin tamamını yerine getiril ise, ikinci fıkrada belirtilmiş olan hususların bulunduğu patlama koruma dokümanı hazırlamak zorundadır. Patlama koruma dokümanlarında;

-Patlama risklerinin belirlenmiş olduğu ve değerlendirildiği hususu

– Yönetmelikte belirlenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için alınması gereken önlemler

– İşyerlerindeki Ek-1’e göre sınıflandırılmış olan yerler

– Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen asgari gereklerin uygulanması gereken yerler

– Çalışma yeri ve uyarı cihazları dâhil olarak iş ekipmanlarının tasarımı, kontrolü, işletilmesi ve bakımı güvenlik kurallarına uygun bir şekilde sağlandığı

– İşyerlerinde kullanılan her türlü ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu yazılı bir şekilde yer almaktadır

Patlama Risklerinin Değerlendirilmesinin Hazırlığı

İşverenler 6. Madde 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun şekilde risk değerlendirmesi çalışması yaparken, patlayıcı ortamlardan kaynaklanan risklerin değerlendirmesi aşamasında aşağıda bulunan hususları dikkate almalıdır;

– Patlayıcı ortamlarda kalıcılığı ve oluşma ihtimalini değerlendirme

– Statik elektrik de dâhil olmak üzere tutuşturucu olan kaynakların bulunma, etkili ve aktif hale gelebilme gibi tüm ihtimallerini değerlendirme

– İşyerlerinde yer alan tesis, kullanılacak olan her türlü maddeler ve prosesler ile birlikte bunların muhtemelen oluşabilecek olan karşılıklı etkileşimleri

– İşyerlerinde oluşabilecek olan her türlü patlamanın etkisinin ve zararlarının büyüklüğü

– Patlama ve parlama riskleri değerlendirme aşamasında patlayıcı olan ortamların oluşabileceği her türlü yere açık olan ya da açılabilecek olan yerleri de dikkate alarak risk değerlendirilmesinin yapılması tüm maddeler ele alınarak bir bütün şeklinde değerlendirilmelidir.

Firmamız Acar OSGB olarak, iş sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, risk analizi, acil durum eylem planı, sağlık taraması, sağlık raporu, periyodik kontrol, Patlamadan Korunma Dokümanı, çevre danışmanlığı gibi çok alanda hizmet veren bir işletmeyiz. Farklı alanlarda hizmet veriyor olmamız nedeniyle de geniş bir müşteri portföyümüz bulunmaktadır.