Patlamadan Korunma

İşyerlerinde yer alan yanıcı kimyasal maddeler, buhar, sis ve tozlar atmosfer şartları altında hava ile bir araya geldiği zaman tutuşturucu kaynaklar ile temas ettiğinde işyerindeki çalışanlar ve işyerinin güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır.

6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yer alan 4. maddeye göre ise işveren kişiler, çalışan personellerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak ile yükümlüdürler.

Bu madde kapsamında mesleki olarak meydana gelebilecek olan tüm risklerin önlenmesi, eğitimin verilmesi ve bilginin sağlanması ile birlikte tedbirlerin alınması gerekmektedir. Gerekli araç ve gereçlerin hazır bulundurulması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması, işyerinin mevcut şartlara daha uyumlu hale getirilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Aynı kanunda yer alan 11. maddeye göre işverenler çalışma ortamındaki maddeler, iş ekipmanları ve çevre şartlarını göz önünde bulundurarak meydana gelebilecek tüm riskli durumları ve acil durumları değerlendirmelidir. Çalışma yapılan çevrede ortaya çıkabilecek olan tüm olaylara karşı acil durum planlaması yapılmalıdır. Bu olumsuz durumlar böylelikle önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler ile önlenmiş olur.

 

Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” e göre

İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

  • Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek

  • Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek

  • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Acar OSGB – Patlamadan Korunma

Acar OSGB firması olarak uzman ekibimiz ilgili mevzuatın hükümlerine uyarak aşağıda belirtilmekte olan iş akışlarına göre patlamadan korunma dokümanlarını hazırlamaktadır.

  • Risk değerlendirmesi

  • Mevcut olarak patlayıcı ortam oluşturabilecek olan işyerindeki ilgili kısımların belirlenmesi

  • Patlayıcı riski bulunan bölümlerdeki yer alan kimyasal ve elektrikli ekipmanların tespit çalışması

  • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) yanıcı kimyasalların özelliklerinin yer aldığı detaylı listenin oluşturulması

  • TS EN 60079 standartları çerçevesinde yapılan araştırmalar sonucunda tehlikeli bölgelerin tayin edilişi ve patlama riskinin yer aldığı alanların hesaplanması
  • Alınması gerekli olan önlemlerin analizi ve değerlendirilmesi

Çalışmalarımız neticesinde ölçümler, hesaplamalar ve analizler sonrasında işyerinde patlayıcı ortama yol açabilecek olan tüm bölümler belirlendikten sonra patlamanın önlenebilmesi ve etkilerinin azaltılabilmesi için tüm gerekli önlemlerin yer aldığı ayrıntılı bir rapor da tarafımızdan hazırlanmaktadır.

İletişime Geçiniz !

Patlamadan Korunma Hizmetlerimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.

ACAR OSGB; T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
İletişime Geçiniz !

Referanslarımız