İş sağlığı ve güvenliğinde psikososyal risk etmenleri

İş sağlığı ve güvenliği fiziksel ve biyolojik etmenlerin yanı sıra psikososyal risk etmenleri de bulunmaktadır. İş yerlerinde insanlarla olan etkileşimler, işçilerin üzerinde stres oluşturabilir. Bu stres de maalesef günümüzde, sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Psikososyal risk etmenleri; işyerindeki çalışma şartları, çalışanların birbirleriyle ya da iş verenle arasındaki ilişkilerden ortaya çıkan ve hem toplumsal hem de fiziksel sağlık sorunlarına ve hasara yol açan en önemli kavramlardan birisidir. Mutlaka dikkate alınması gereken bu olgu, çalışanlarda geri dönülmez sağlık problemlerine yol açabilmektedir.

Günümüzde çalışanların sağlıklı olarak nitelendirilebilmesi için sadece fiziksel açıdan sağlıklı olması yeterli değildir. Kişilerin ruh sağlığının da bozulmamış olması gerekmektedir. Hem sosyal, hem beden hem de ruh sağlığından bir arada bahsedebilirsek işte o zaman çalışanların sağlıklı oluşundan rahatlıkla söz edebiliriz.

psikososyal risk etmenleri

 psikososyal risk etmenleri nelerden oluşur ?

Günümüzde gizli bir risk etmeni olarak ortaya çıkan psikososyal olaylar, çalışanların stres altında kalarak çeşitli sağlık sorunları ile mücadele etmesine sebebiyet vermektedir. En az fiziksel ve biyolojik risk etmenleri kadar dikkat edilmesi gereken bu durum, çalışanlarda geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kişilerde ruh sağlığının yüzde 50 ila 60 oranında çalışma şartlarından etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle çalışanların psikososyal risk etmenleri ile uğraşmaması için şunların yapılması önerilmektedir:

-Ayrımcılık ve baskı gibi durumların engellenmesi,

-Çalışma ortamının daha rahat bir hale getirilmesi,

-Çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

-Sendikalaşma,

-Hak edilen ücretin alınması,

-Çalışma saatlerinin düzenlenmesi,

-Vardiya ve esnek çalışma saatlerinin düzenlenmesi,

-Hamile ya da engelli gibi özel durumu olan kişilerin şartlarının iyileştirilmesi

-Tacizin engellenmesi.

psikososyal risk etmenleri, stres nedir ?

Çalışma alanlarındaki psikososyal risk etmenleri , başında stres gelmektedir. Stres hem çalışanların ruh sağlığını hem de işin verimini düşüren bir kavram olarak öne çıkar. Bu nedenle iş verenlerin görevi, çalışanlarını böyle bir risk altına sokacak tüm etmenleri engellemesidir. Kişiler arasındaki rekabet, ego, güç savaşı, ayrımcılık, mobbing, taciz, yetkilerin belirsizliği, sorumlulukların dikkate alınmaması, kişilik çatışmaları gibi konular, iş yerinde stres yaratan faktörlerin başında gelmektedir. İş verenin görevi ise bu durumu kontrol altına alarak bu risk etmenlerini minimum düzeye indirmektir. Böylece çalışanların ruh sağlığı bozulmaz ve işin de verimi azalmamış olur.