risk değerlendirmesi ve risk analizi

Risk, kişiye bağlı ya da kişiden bağımsız olarak gelişebilen ve zarara, kayba neden olan olaylar bütünüdür. Herkes çalışarak ekmeğini kazanma derdindedir. Bu mücadelede bazı işler daha zor, bazıları ise daha kolaydır. Zor olan mesleklerin riski de daha fazladır. Az bile olsa her zaman için maddi ve manevi anlamda kayıplar yaşanabilmektedir. İşte tam olarak bu noktada Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri OSGB’ler, risk değerlendirmesi ve risk analizi yaparak bu sorunları ortadan kaldırma amacıyla sıkı bir mücadele içerisine girerler.

Özellikle Türkiye’de, iş kazaları istatistikleri oldukça yüksektir. Bu anlamda alınan önlemler göz önüne alındığında diğer ülkelerden ciddi anlamda geride olduğumuzu rahatlıkla görebiliriz. İnsan hayatının çok önemli olması; iş yerlerinde alınan önlemlerin arttırılması ile doğru orantılıdır. Bu nedenle iş verenler bu hususta ellerinden geleni yapmak zorundadır. Doğabilecek tüm risklerin önüne geçebilmek için uzmanlar tarafından iş yerlerinin detaylı bir biçimde incelenmesi ve buna göre önlem alınması mühim bir konu olarak ön plana çıkmaktadır.

risk analizi

Risk analizi, yapılan ya da yapılacak olan işler doğrultusunda ortaya çıkabilecek risklerin incelenmesidir. Bu analiz kapsamında iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleri gerekli olan tüm önlemleri almaktadır. Risk analizi mutlaka kuruluş alamsında yapılmalıdır. Eğer bu aşamada yapılmadıysa da ilk fırsatta gerçekleştirilmelidir. Bunu ertelemek kabul edilemez. Risk değerlendirmesi ve risk analizi, OSGB’ler tarafından verilen en önemli hizmetlerden birisidir. Örneğin bir iş yerinde iş kazası yaşandıysa şayet; eğer önceden risk analizi yapıldıysa bile bu işlem mutlaka bu olaydan sonra tekrar yapılmalıdır. Risk analizleri tehlike sınıflarına göre farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

risk analizi nasıl yapılır?

Öncelikle tehlikeler belirlenmekte ve buna göre risk oluşturan etmenler ekarte edilmelidir. Risk oluşturacak her durum mutlaka ayrı ayrı ele alınmalıdır. Bu da risk etmeninin ne şekilde olduğu ve ne şiddette zarar vereceğine bağlı olarak değişim göstermektedir. Risk analizi işlemi yapıldıktan sonra iş verene bir rapor sunulur ve bu adımdan sonra o riskleri ortadan kaldırma amacıyla çalışmalar yapılır.