iş sağlığı ve güvenliğinde risklerin değerlendirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği konusunda ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi ve buna göre çalışmalar yapılması, önemli bir konudur. İş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturan risk değerlendirmesinin mutlaka iyi bir analiz sonucunda yapılması, buna göre gerekli tüm önlemlerin alınması şarttır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan 28512 Sayılı “İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”ne göre “Risk”, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali anlamına gelmektedir. Risk değerlendirmesi ise yine aynı kanuna göre; çalışma alanlarında olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olarak ifade edilmektedir.

risklerin değerlendirilmesi iş sağlığı ve güvenliğinde

iş sağlığı ve güvenliğinde risklerin değerlendirilmesi nasıl yapılır ?

Risk değerlendirmesi, çalışma alanları ve tüm iş yerlerinde her aşamada ayrı ayrı ortaya çıkabilecek tehlikelerin analiz edilmesi, tanınması ve risklerin belirlenmesi ile başlamaktadır. Daha sonra ortaya çıkabilecek risklere karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı kontrol edilir, gerek duyulur ise yenileme çalışmalarına gidilir. Bu sırada tüm çalışanların da risk analizlerinde görüşleri alınarak, her aşamada katılımları sağlanır.

Çalışma alanlarında tespit edilen her türlü tehlike ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin sıklığı ve bunların nasıl engelleneceği belirlenmektedir. Bu belirlenme yapılırken çeşitli tedbirler de ele alınmaktadır.

risk kontrolü nasıl yapılır ?

28512 Sayılı yönetmeliğe göre risk kontrolünde şu adımlar izlenmektedir:

Planlama: Risklerin büyüklüğüne ve tehlikesine göre sıralama yapılır. Bu sıralamaya göre bir plan ortaya koyulur ve uygulamaya geçilir.

Tedbirlerin analiz edilmesi: Risklerin kontrol altına alınması için ortaya atılan tüm tedbirler detaylı bir biçimde izlenmektedir. Burada en önemli konu riskin tamamen bertaraf edilip edilemediğidir. Tamamen yok edilmeyen riskin, minimum düzeye indirilmesi için çalışmalar yapılır.

Tehlikelerin ortadan kaldırılması: Risk oluşturacak tüm tehlikelerin ortadan kaldırılması birinci amaçtır.

Riskleri kontrol altına alabilmek için tedbirlerin ortaya konulması: Tehlike ve risk faktörleri belirlendikten sonra, bunları kontrol altına alabilme amacıyla bazı tedbirler ortaya konulmaktadır.

Uygulamaların kontrol edilmesi: İşveren tarafından ortaya konulan tedbirler ve uygulamalar düzenli olarak izlenmekte ve işe yarayıp yaramadığı anlaşılmalıdır. Bu sayede tüm önleyici tedbirler de düzene sokulmuş olur.