sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği

Sağlık sektörü emeği yoğun sektörlerden bir tanesidir. Çalışan grubu başta doktorlar, eczacılar, hemşireler, ebeler, diş hekimleri, veterinerler, tıbbi sekreterler, temizlik ve bakım işçileri, tıp teknisyenleri, işletmeciler oluşturmaktadır. Bu sektörde yer alan kişiler sık sık mesleki risklere ve iş kazalarına maruz kalabilmektedirler. Bilindiği gibi bu sektörde çalışan çoğu işçi hastalık ve enfeksiyonlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bundan dolayı bu sektörde hastalığa yakalanmalar ve iş kazalarından dolayı yaralanmalar daha sık görülür. Çalışanlarda en çok görülen iş kazaları kesici ve delici aletler ile yaralanma, kan vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklar, hasta ve eşyaları kaldırmadan kaynaklı yaralanmalar, düşme çarpma gibi yaralanmalar sayılabilir. Tüm bu riskler altında sağlık çalışanları da 6331 sayılı iş sağlı ve güvenliği kanunu kapsamında yer almaktadır. Bu kanunda yer alan hükümlerin hepsi sağlık sektöründe çalışan işçiler içinde geçerli kılınmıştır.Bu yasa sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği de kapsar. Aynı şekilde diğer işlerde çalışanların iş sağlığı ve güvenlikleri kapsamında düzenli sağlık taramasının yapılması, işyeri risk değerlendirmeleri, gibi gerekli uygulamaların yapılması sağlanmalıdır.

sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği

sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği mevzuat

İş yerinde ve işe bağlı olarak şiddet başta olmak üzere gerçekleşen birçok vukuat sağlık personelleri açısından iş kazası olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların personelin işin başında olduğu dönemde yaşanması gerekmektedir. Yine meslek hastalıkları yönünden sağlık sektöründe çalışanlar 4857 sayılı iş kanunu ve 5510 sosyal sigortalar kanunu ve 506 sayılı sigortalar kanunu çerçevesinde değerlendirilmektedir. İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili mevzuata göre sağlık personelin iş kazası ve meslek hastalığına yakalanması durumunda ilgili kurumlara haber vermek ile yükümlü tutulmuştur. İş kazalarında olduğu meslek hastalıklarında da işveren 3 işi günü içerisinde durumu SGK’ya bildirmek zorundadır.

Yine iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık çalışanlarının karşılaştıkları şiddette mesleki riskler arasında yer almaktadır. Maalesef ki, başta hasta yakınları olmak üzere sözlü ve fiziki şiddete maruz kalan sağlık personeli sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. İşverenin diğer hükümlülükleri arasında;

  • Mesleki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak.
  • Risk değerlendirmesi yapmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini önlemek.
  • Sağlık ve güvenlik açısından işe uygunluğu denetlemek.
  • Hayati ve özel tehlikeleri bulunan ortamlarda gerekli önlemleri yapmaktır.