Sağlık Tarama

Sağlık Tarama

Sağlık Tarama Hizmetlerimiz

Sağlık Taramaları ile İlgili Yasal Mevzuat

 6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinden sonra bütün iş yerlerinde iş giriş ve iş değişikliği gibi durumlarda sağlık muayenesi yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Sağlık muayenesini yaptırılmamış olan her işçi için ayrı olarak 1078 TL ceza kesilmektedir.

Yeni yasa çerçevesinde sağlık gözetimi ile ilgili olan maddeler aşağıda belirtilmektedir.

  • Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak gözetimine tabi tutulmaları sağlanır.

  • İşe girişlerde ve iş değişikliklerinde sağlık taraması yapılmalıdır.

  • İş kazaları, meslek hastalıkları veya özel sağlık sebebiyle tekrar edilen işten uzaklaştırmalardan sonraki işe geri dönüşler.

  • İşlerin devam ettiği süreç boyunca ve işin niteliğiyle işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlık tarafından belirlenmiş olan düzenli aralıklar.

  • Tehlikeli olarak belirtilen veya çok tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinde çalışanlar, yapacakları işe uygun olduklarını belirtmekte olan sağlık raporu olmadan işe başlayamazlar.

  • Kanun çerçevesinde alınması mecbur olunan sağlık raporları, işyerinin sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınmalıdır. Raporlar için itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilmiş olan hastanelere yapılır. Kararlar kesindir.

Sağlık Tarama

 Acar OSGB – SAĞLIK TARAMA HİZMETLERİ

Sağlık Tarama

Sağlık Tarama Hizmetlerimiz

Sağlık tarama hizmetlerimiz kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır.

A) Akciğer grafisi
B) Odiometri (İşitme testleri)
C) Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
D) Portör Muayenesi
E) Aşılar
F) Laboratuvar Tetkikleri
Ayrıca sağlık tarama hizmetlerimiz kapsamında kan sayımı, idrar tahlili, karaciğer fonksiyonu testleri, hepatit B gibi ciddi hastalıkların testleri, serolojik tetkikler, hipurik asit gibi incelemeler de yer almaktadır.

Sağlık kanunları çerçevesinde uygulanmakta olan hizmetlerimiz işyerlerinizde sağlık muayenesinin eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için sizlere sunulmaktadır. Cezai işleme çarptırılmamak ve işçilerinizin yasal olarak işletmelerinizde çalışabilmelerini sağlayabilmek istiyorsanız sağlık tarama hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. İşçilerinizin periyodik sağlık muayeneleri ve taramaları tamamlandıktan sonra sağlık muayenesi raporu da tanzim edilmektedir. Bu konuda yer alan mevzuat hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek için uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

İletişime Geçiniz !

TeSağlık Tarama Hizmetlerimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.

ACAR OSGB; T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
İletişime Geçiniz !

Referanslarımız