Sivil Savunma Planı Nedir

Sivil Savunma Planı Nedir - Sivil Savunma Nedir - Acar OSGB

Sivil Savunma Planı

Sivil savunma acil durum seferberlik planı, deprem sel gibi doğal afetlerle karşılaştığınız zaman kendiniz ve çevrenizdekileri nasıl koruyacağınızı öğretir. Olası bir durumda ilk yardım teknikleri de dahil olmak üzere birçok bilgi aktarmayı hedefler. Sanayi bölgesinde bulunan şirketler başta olmak üzere sivil savunma planı hazırlanması için valilikler ile anlaşılabilir.

Kamu, kurum ve kuruluşları, sivil savunma ve acil durumlar için atanmış olan amirlerin eğitimlerinin tamamlanması gerekir. İşyeri tehlike sınıfına bakılmaksızın yüzün üstünde çalışanı olan bütün kuruluşların sivil savunma amiri bulundurması zorunlu tutuluyor. Savunma planının işyerlerinin güvenlik birimleri ile ortak çalışma yapması önerilir ve bina yönetimi tarafından hazırlanması gerekir. İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında olmayan bina yapısı gibi konularda yeteri kadar bilgisi olan kişilerce hazırlanmalıdır.

Genellikle bu plan teknik ekipler tarafından uzman bir düşünce ile yapılır. Kılavuzuna uygun şekilde yapılması gereklidir. Sivil Savunma Kanunu kapsamında, yıllık ortalama personel sayısı yüzden fazla olan resmi daireler için hassas bölgeler olarak kabul edilenler arasındaki fabrika, imalathane, üretim sahası, atölye, okul, üniversite, hastane, gibi işyerlerinde planın oluşturulması ve valilik tarafından onaylanması gerekmektedir.

7126 sayılı sivil savunma acil durum kanunu kapsamında afet sivil savunma acil planı düşmana karşı ve tabii afetlerde ve büyük yangınlara karşı sivil halkın kaybının minimum seviyeye indirilmesi, resmi ve hususi teşekküllerin korunması ve faaliyetin idamesi için kurumun afet ve acil durumlarının idamesini sağlar.

Sivil savunma teşkilatı ve tesislerini vücuda getirmekle mükellef olan müesseselerin ana görevleri, personelin korunması, hayati öneme haiz mekanizmanın, malzemenin ve stokların korunması, acil durum ve seferberlik olaylarının yönetimi, servislerinin kurulması, donatımı, eğitimi; sivil savunma tesislerinin kurulmasıdır.

Afet ve acil durumlarla ilgili hazırlık ve tedbirler faaliyetlerinde kurum ve kuruluşların, afet ve acil durum yönetim merkeziyle koordine sağlayarak Başbakan adına işbirliği sağlayarak başkanlık personelinden oluşan ve bir günlük süre esasına göre çalışmakta olan başkanlık afet ve acil durum yönetim merkezi kurulur.

Acil durum yönetim merkezinin idari işleri müdahale dairesi başkanlığınca yürütülmektedir. Sekreterya ve Müdahale Dairesi Başkanlığı denetimine tabi olan bazı görevler, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgiler dosyalamak, ölçmek ve bu bilgileri gerektiğinde ilgili makamlara iletmek gibi görevleri içermektedir. Yönetmelikte belirtilen görevlerin uygulanması çok büyük önem taşımaktadır.

Sivil Savunma Planı Nedir?

Sivil savunma planı nedir dediğimizde aslında kısaca tanımlamak gerekirse, düşman saldırılarında halkın can ve mal kayıplarını en az seviyeye indirmemizi sağlayabilecek önlemler diyebiliriz. Hayati önem taşımakta olan özel kuruluşlarda risklerden korur. Faaliyetlerin devamını sağlayabilecek iyileştirmelerin yapılması sağlanır. Savunma ve acil durum faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesini sağlar ve halka motivasyon kaynağı olarak silahsız koruyuculuk faaliyeti yapar.

Gerek ikaz ve alarm işaretleriyle, gerek tehlike haberleri vb. duyurma teknikleriyle uyarı sağlar. İkaz ve alarm sisteminden örnek vermek gerekirse, okul ve kurumlarda sirenlerden çıkan ikazlara göre hareket edilir. İkaz sistemleri iki ayrı şekilde görülebilir.

İlki, savaş tehlikesinde kurum ve okulların son hazırlık önlemlerini alabilmeleri için hükümetçe gerekli görüldüğü takdirde verilen ikaz olarak görülür.

Diğeri ise tehlike ikazlarıdır. Bu planı işletmeler içerisinde gerekirse yanındaki diğer işletmelerle işbirliği altında yapılmalıdır ve valilik tarafından onaylanıp saklanır. Sivil savunma planı, felaketler ve doğal afetler gibi durumlarda kullanılır.

Amaç, gerektiği zaman işletmenin kendi ekipmanlarının valilik kontrolünden geçmesidir. Bazı işyerleri, bağlı bulundukları valilikler tarafından bazı tebligatlar almıştır.

Bu tebligatların içeriği ise planların hazırlanmasıdır. Sivil Savunma Planı içerisinde, genel hatlarıyla mevzuata göre yapılması gereken teşkilat, tesisat ve hizmetlerin planlama şekilleri ve esaslarını tespit eder.

Amirin, yardımlaşma ve işbirliği adı altında savunma planı hazırlamak için gerekli personeli görevlendirir. Sivil savunma planı, amirini ilgili birimlerle koordine ederek gerçekleşmektedir. Planlar, imzalandıktan sonra müessese amiri ile makam onayına sunulur.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve  bu konu hakkında danışmanlık teklifi isteyiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizler sosyal medyada takip ederek bulunduğumuz projeler ile ilgili bilgilenebilirsiniz.

InstagramFacebookTwitterLinkedinPinterest

 

 

 

WhatsApp Whatsapp Bilgi Hattı