Sivil Savunma Planı İç İşleri Bakanlığına bağlı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülmektedir. İlgili Valilik ve Kaymakamlık tarafından koordinasyonu sağlanmaktadır.

Sivil savunma acil

durum kanunu kapsamında afet sivil savunma acil planı düşmana karşı ve tabii afetlerde ve büyük yangınlara karşı sivil halkın kaybının minimum seviyeye indirilmesi, resmi ve hususi teşekküllerin korunması ve faaliyetin idamesi için kurumun afet ve acil durumlarının idamesini sağlar.

Özellikle çalışan sayısı 100 ü geçen firmalarda Sivil Savunma Planı hazırlanması gerekmektedir. Türkiye sismik, topografik ve iklimsel gibi birçok ana başlıklarda doğal afetlerle sıklıkla karşılaşmaktadır. Su baskını, sel, yangın ve özellikle deprem bölgesi olması sebebi ile ülkemizin bu konuda bilinçlenmesi çok önem azmetmektedir.
Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından yedinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az iki deprem yaşanmaktadır.

Sivil Savunma Planı

ACAR OSGB olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermemiz sebebi ile Sivil Savunma Planı ve firmalara bu konuda gerekli eğitimleri verme konusunda tecrübelidir. Bu konuda hizmet verilebilmesi için firmada Acil Durum Planının hazır olması gerekmektedir. Acil Durum Planı hazır değil ise öncelikle acil durum eylem planı ve risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Acil Durumum Eylem Planı hazır ise, söndürme, koruma, kurtarma ve ilk yardım ekiplerine eğitim verilmektedir.

Acil Durum Mücadele Ekipleri ile tatbikat yapılır. Bu eğitimlerin başarılı bir şeklide geçenlere sertifika verilerek, Sivil Savunma Planı hazırlanmaya başlanır. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine edecek personellerin eğitilmesi ve üst düzey yöneticileri bu konuda bilgilendirmesi yapılmaktadır. Sivil Savunma Planı kapsamında Yangında korunma hakkında yönetmenlik hükümlerinin uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek veya denetimini sağlamak konusunda bilgilendirme yapılır.

Sivil Savunma Planı hizmeti çerçevesinde eğer firma yangın eğitimi, patlamadan korunma eğitimi gibi alması gerekli eğitimler almadı ise bu konuda ayrıca bir hizmet verilmektedir.

Hizmetler ile ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini işveren/işveren vekiline bilgilendirmesi yapılarak hizmetimiz tamamlanır.

 

InstagramFacebookTwitterLinkedinPinterest