iş sağlığı ve güvenliğinde tahliye ve kurtarma

İş yerlerinde ortaya çıkan olumsuz durumlarda (yangın, deprem, sel) iş sağlığı ve güvenliği kanunlarında belirtildiği gibi tahliye ve kurtarma planları mutlaka hazırlanmalıdır. İşçinin ve iş verenin can ve mal güvenliği bu planlara bağlıdır.

Tahliye ve kurtarma tanımları

Acil Durum: İş yerlerinin tamamında ya da bir kısmında ortaya çıkabilecek patlama, sel, yangın, deprem gibi acilen müdahale edilmesi gereken durumları ifade eder. Bu olaylarda ilkyardım, kurtarma ve tahliye şarttır.

Acil Durum Planı: İş yerlerinde ortaya çıkabilecek her türlü olayda yapılması gerekenleri önceden belirlemeye yarayan plan acil durum eylem planlarıdır.

Güvenli Nokta: Acil durumlarda, tehlikeden korunmak için beklenecek ve önceden belirlenmiş yerlerdir.

İş veren ve çalışanların acil durumlarda, kurtarma ve tahliyelerde üstlenmesi gereken bazı sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukların en başında ise tahliye ve kurtarma planını oluşturmak ve buna uygun davranmak gelmektedir.

tahliye ve kurtarma

Tahliye ve kurtarma nedir ?

Tahliye ve kurtarma başlıklarını alt başlık ile açıklamalı olarak bakalım.

tahliye nedir?

Tahliye, herhangi bir acil durumda çalışanların ortamdan çıkarılarak güvenli bir bölgeye alınmasıdır. Güvenlik sorumlusu bu konuda kesin bir karara vardıktan sonra tahliye işlemleri başlamaktadır. Eş zamanlı bir biçimde başlayan bu işlemde iş yerinde bulunan herkes tehlike arz eden ortamdan alınarak, güvenli toplanma alanlarına tahliye edilmektedir. Tahliye işlemlerinden önce iş veren mutlaka bir OSGB ile anlaşarak tüm güvenliği sağlamak zorundadır. Bu güvenliğin içerisine önceden tahliye planı oluşturmak da girmektedir.

Kaçış yolu: Tahliye sırasında mutlaka güvenli bir kaçış yolu belirlenmelidir. İş yerinin herhangi bir noktasından güvenli bir biçimde ilerleyen ve herhangi bir şeyle engellenmemiş yollarla tehlikede bulunan herkesin rahatlıkla güvenli bölgeye aktarılması gerekir. Bu da planlarda belirtilen kaçış yolları ile gerçekleşir.

Tahliye sırasında güvenlik mutlaka en üst düzeyde sağlanmalıdır. Bunun için çalışanlara eğitim de verilmelidir. Kaçış sırasında şu noktalara dikkat edilmelidir:

-Acil durumlarda binadan tahliye sırasında insanların paniğe kapılmaması gerekmektedir.

-İş yerinde mutlaka bütün bireylerin (engelli, hamile vs.) rahatlıkla kaçabileceği nitelikte kaçış yolları bulunmalıdır.

-Serbest ve rahat bir biçimde kaçmayı engelleyecek; kilit, sürgü gibi şeylerin kaçış yollarında bulunmaması gerekmektedir.

-Her çıkış mutlaka uzaktan fark edilmelidir.  Yani uyarı levhalarıyla kaçış yolları herkesin dikkatini çekecek şekilde hazırlanmalıdır.

Kurtarma nedir ?

Acil durumlarda hem canlıları hem de eşyaları kurtarmak için mutlaka eğitimli bir kurtarma ekibi bulunmalıdır. Bu kurtarma ekibi, önceden belirlenen plana göre kurtarma işlemlerini gerçekleştirmelidir. Eğer acil durum sırasında yaralananlar varsa, bu kişiler güvenli noktaya alınarak ilk yardım uygulanmalıdır.