Tarımsal Makinelerin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği

Tarımsal Makinelerin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği

Tarımsal Makinelerin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği

Tarımsal makinelerin kullanımında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ilk olarak bu sektörde kendi başına çalışan kişiler olmak üzere, aile işçileri, özel sektörde geçici veya daimi olarak çalışan tarım işçileri, tarım makineleri imalatçıları ve profesyonel çiftçiler yer almaktadır. Dünyada birçok ülkede bu sektör çok tehlikeli sınıf olarak nitelendirilmektedir. ILO’ya göre, dünyadaki 1,3 milyar kişiden her sene 170.000 kişi ölmektedir.  Kimyasallara maruz kalma ve böcek ilaçları tarım makineleri kazaları sektöründe yer alan hastalık ve yaralanmaların en başlı 2 temel unsuru içinde yer alır. Tarım sektöründe çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği bakımından yeterli düzeyde bilgiye ve eğitime sahip olmaması önümüzde bulunan ana nedenlerdir. Bunların yanı sıra bu sektörde çalışan kişilerin genelde örgütsüz şekilde çalışması, iyi şekilde çalışma göstermeyen örgütler sebebi ile seslerin çıkmaması, eğitim seviyelerinde bulunan yetersizlik, kadınlar bu sektörde daha çok olması, çalışan bazı kesimin mevsimlik olması da sayılabilmektedir.

Sektördeki makineler oldukça güçlüdür. Bu makineler güçlerinden kaynaklı olarak kullanan kişiye ve etrafına karşı tehlike saçabilir. Makineleri üreten firmalar belli başlı güvenlik önlemlerini alsalar da, bu işin doğasından kaynaklı olarak bazı risklerin önüne geçmek mümkün değildir. Tarım sektöründe oluşan kazaların çoğunluğu insan kaynaklı olan hatalardandır.

Bazı durumlarda kullanıcılar, risk almakta, bazı detayları unutmakta, yeterli düzeyde dikkat göstermemekte, yapılan uyarıları dikkate almamakta ve güvenlik açısından koyulmuş olan kurallara uymamaktadır kazaların çoğunluğu sakatlıklara ve ölümlere sebep olmaktadır.

Tarım sektöründe kullanılan makineler kaldıraçlara, hareketli bıçaklara, dönen millere, zincirlere, dişlilere ve keskin köşelere sahiptir. Makinenin üstünde çalışırken düşme ya da yakınında bulunma yaralanmalara sebep olabilir.  Tarım makinelerin bazıların tehlikeleri parçalarının üstü iş gereğince kapatılmaz. Tarım makinelerini bakımını yapan kişiler bazı koruyucu ekipmanları çıkartarak yerine yeniden takmamaktadır. Sonra yerine takmaktadır. Bu sıkıntı ve süreç oldukça tehlikeleri işlerin oluşmasına, yaralanmalar ve ölümlere sebep olmaktadır. Bundan kaynaklı olarak tarım sektöründe örgütlü şekilde çalışmak iş sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli olduğu kadar insan sağlı açısından da oldukça önemlidir.

Firmamız Acar OSGB olarak, iş sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, risk analizi, acil eylem planı, sağlık taraması, sağlık raporu, periyodik kontrol, çevre danışmanlığı gibi çok alanda hizmet veren bir işletmeyiz. Farklı alanlarda hizmet veriyor olmamız nedeniyle de geniş bir müşteri portföyümüz bulunmaktadır.

There is no form selected or the form was deleted.