tmgd - tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı

Tehlikeli madde olarak nitelendirilen tüm ürünleri üreten, taşıyan, paketleyen, yükleyen, gönderen ve boşaltan işletmeleri denetleyen mekanizmaya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı adı verilmektedir.

İnsan sağlığına, diğer canlılara ve çevre sağlığına zarar verme riski bulunan tüm maddelerin işlemlerini zarar vermeden faaliyete geçirmek için yetkilendirilen kurumlar, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığını icra etmektedir.

DANIŞMANLIK NE GİBİ HİZMET VERMEKTEDİR?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tüm tehlikeli maddelerin taşınmasında yasal hükümlere uyulup uyulmadığını inceler, yıllık rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar. İşletmelere gerekli tüm eğitimleri verir, güvenlik planlarını hazırlar. Bunun yanı sıra kaza raporlarını da hazırlar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ayrıca risk değerlendirme ve acil durum planı da hazırlamakla yükümlüdür. İşletmelerde olası bir kaza sırasında neler yapılacağını ve riskleri, çalışanlara anlatacak eğitimler de verilen hizmetler arasındadır.

Tehlikeli madde danışmanı (TMGD), tehlikeli maddelerin lojistiğini, satışını ve üretimini yapan firmaların; paketleme, taşıma, depolama, gönderme, yükleme gibi işlemleri sırasında çevreye zarar vermemesi için çalışmaktadır. Firmaların bu tip süreçlerde mutlaka ADR Sözleşmesi’ne uyması gerekmektedir ve tehlikeli madde danışmanı da bu yükümlülükleri denetler, aksi bir durum varsa müdahale eder.

Sunulan Hizmetler:

-İşletmenin hangi konuda yükümlü olduğunun belirlenmesi,

-İşletmeye ait olan tüm tehlikeli maddelerin isminin ve BM numaralarının belirlenerek, kayıt altına alınması,

-Tehlikeli maddelerin, sınıfının belirlenmesi,

-Tehlikeli maddelerin etiketlerinin belirlenmesi,

-Özel hükümlerin belirlenmesi,

-Ambalajlama sırasında kullanılacak etiketlerin ve işaretlerin belirlenmesi

KİMLER BU HİZMETİ ALMALIDIR?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetini almakla yükümlü olan işletmeler vardır. Bu yükümlülük; tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir yılda 50 ton ve üstü miktarda işlem yapan işletmeleri kapsamaktadır.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alırken, firmaların başarı oranına ve eğitimcilerin tecrübesine dikkat etmek gerekmektedir. TMGD konusunda Acar İş Güvenliği tecrübeli ekibine ile kendine güvenmekte ve  TMGD mevzuatlarına tamamen hakimdir.

 

*
*
*
*
*
*
*