Termal konfor nedir? (nelere dikkat edilmeli)

     Termal konfor ,  işyerinde ve işin yapıldığı alanda hissedilen hava koşullarıdır. Bu hava koşullarının içerisine başta hava sıcaklığı, nem, hava akımı, radyan ısı çevresel faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İş yerinde giyim ve kişisel sıcaklıkta kişiye bağlı değişen termal faktörlerdendir. İşçilerin işyerinde hava koşullarına bağlı olarak, bedensel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri iş ve işçi sağlığı açısından termal konfor olarak adlandırılır. İş yerlerinde termal ısınsın işçinin başta sağlığını daha sonra iş verimini etkilemeyecek şekilde olması ve buna uyulması gereklidir. Böylece personelin sağlığı korunacak, iş veriminde artış yaşanacaktır.

İş yerinde termal konforu sağlayacak çevresel 4 faktör. Bunlar;

  1. Havanın nem yoğunluğu
  2. Hava sıcaklığı
  3. Hava akım hızı
  4. Radyant ısıdır.

Termal konfor nedir?

Termal Konfor Ve Etkileri

Tüm bu etmenlerin periyodik kontrolleri  yapılmalı ve uygun ortam çalışana sağlanmalıdır. Bu şekilde konforu sağlanmamış ortam ısısında kişinin çalışmasına etken edecek değişmeler iş verimini etkileyecek ayrıca iş kazalarının yaşanmasına sebep verecektir. Buna bağlı olarak kapalı iş ortamlarında ortam ısısının, ılımlı olması gerekmektedir. Örneğin yazın ortam ısısının belli bir derecenin üzerine çıkmaması ve ortamda serinletici tedbirlerin alınması önemlidir. İlgili yönetmelikte belirtilen şartlara bağlı kalarak kapalı işyerlerinde termal konforu sağlama derecesi 15C ila 30C arasında bulunmalıdır. Yine parlayacı, patlayıcı, tehlikeli madde olan ortamlarda buhar ve gazları tutuşturabilecek yüksek sıcaklıkların olmaması önemlidir. Yine iş yerlerinden sayılan, soyunma odaları, bekleme odaları, dinlenme odaları, duş ve tuvalet gibi bölümlerin ısı ölçümlerinin yapılması ve uygun sıcaklık ortamı sağlanmalıdır.

Acar OSGB olarak çalışma ortamında termal konforun şartları psikometre, kata termometre gibi araçlar ile ölçülmektedir. Böylece kuru ve yaş havanın sıcaklığı, nem ve hava akım hızı belirlenerek uygun yöntemler uygulanıp sıcaklık değerleri eşdeğer seviyelere getirilir böylece çalışma ortamında termal konfor sağlanmış olur. Termal konfor ölçümleri deneyimli iş güvenliği uzmanlarımız ile sağlanmakta ilgili yönetmelik çerçevesinde profesyonel bir şekilde değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca, iş yerinizdeki havalandırma sistemlerinde hava akım ölçümlerini yaparak yeterli veya yetersiz olup olmadıkları değerlendirmesini yapmaktayız. Ölçüm cihazlarımız son teknolojik aletler olup, uygun standartlarda cihazlardır.