Tozlu ortamda çalışma zararları ve alınması gereken önlemler

    İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürürlükte olan mevzuatta işverenin işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve oluşabilecek meslek hastalıklarına karşı gerekli tedbir ve önlemeleri almak zorunluluğu mevcuttur. Bu anlamda, meslek hastalıkları ve işçi sağlığı açısından tozlu ortamda çalışma zararları ve alınması gereken önlemler  ile alakalı bir yönetmelik yayınlamıştır.

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının 2013 yılında yayınladığı tozla mücadele yönetmeliği dikkate alınmaktadır. Yönetmelikteki amaç, tozlu ortamdan kaynaklanabilecek ve çalışma koşullarını ve kişileri etkileyebilecek her türlü riske karşı çalışanı iş sağlığı ve güvenliği bağlamında tolu ortamdan kaynaklanabilecek meslek hastalıklarına karşı tedbir, usul ve esasları açıklamaktır. Yönetmelik tozlu ortamların bunduğu işyerlerinde ve toza maruz kalmanın olduğu işyerlerinde uygulanmaktadır. Bu yönetmeliğe bağlı kalarak işverenler işyerlerinde, çalışanların tozdan mağdur olmalarını önlemek ve tozdan kaynaklanabilecek tehlikelerden korunmak ve gerekli tüm önlemleri almak zorundadır.

Tozlu Ortamda Çalışma Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri;

tozlu ortamda çalışma zararları ve alınması gereken önlemler

Yine ilgili yönetmelikte tozun tanımlanması ise, büyüklüğü 300 mikronun altında kalan,  katı tanecikler olarak tanımlanmaktadır. Havada veya çalışma sahası içerisinde ki farklı gazların içerisinde de toz bulunabilmektedir. En başta tozlu ortam, personelin iş gücünde kayıplara sebebiyet vermektedir. Bununla beraber daha da önemlisi, işçinin meslek hastalığına yakalanma riskini arttırmaktadır. Özellikle direk toz ile karşı karşıya kalan işçiler de akciğer problemleri ile beraber ciddi sağlık sorunları yaşanabilmektedir. Her ne iş olursa olsun, tozlu ortamda yapılan işlerin yönetmelik gereği ölçümünün yapılması ve insan sağlığını etkileyip etkilemeyeceği analiz edilmelidir. Buna  ek olarak tozlu ortamda çalışma ve alınması gereken önlemlerin başında elbette ki toz ölçümü gelmektedir. Bazen çalışma ortamında oluşan toz, insan gözü ile göremeyecek ölçüde olmaktadır.

Bunun için, işyeri toz ölçümü yapılmalıdır. Son teknolojik cihazlar ile toz ölçümleri Acar OSGB’ nin iş sağlığı güvenliği uzmanları ile işyerlerinde yapılacak düzenli toz ölçümleri meslek hastalıklarına karşı ilk önlemin alınmasını sağlayacaktır.  Toz ölçüm cihazlarımız arasında başlıca kullandığımız aletler, konimetre, filtreli aletler, gravimetre, tindalometre ve radyasyon detektörüdür. Yine işyerlerinin uygun bir şekilde havalandırılması ve havalandırmanın ve havalandırma alanının mevcut yönetmeliğe uyumlu olup olmadığı da uzman ekibimiz ile değerlendirilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.