Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği

Türkiyede iş güvenliği, genel olarak “İşin yürütülmesi sırasında doğabilecek herhangi sorun ya da kazalardan, işi gerçekleştiren kişiyi korumak, kazaya engel olmak için hayata geçirilen hareketler, çalışmalar” olarak tanımlayabiliriz. İş ortamının güvenli ve huzurlu olmasını sağlayan bu çalışmalar, hem dünyada hem de Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği oldukça önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’de geçmişten günümüze kadar genellikle iş sağlığı ve güvenliği kavramı, patronların üzerinde bir yük ya da ekstra maliyet olarak görülmüştür. Fakat şimdilerde durum değişerek, rekabeti simgeleyen bir konu haline geldi. Çünkü iş güvenliği ve sağlığı ne kadar iyi olursa, çalışanlar o kadar verimli oluyor bu da iş yerinin kazancına pozitif olarak yansıyor. Bu nedenle küçük ya da büyük artık birçok firma, iş güvenliği konusunda bilimsel ve kaliteli destek alarak, oluşabilecek tüm kazaları önceden engellemeye çabalıyor.

türkiyede iş güvenliği

İş güvenliği neden önemli ?

Dünyada yaklaşık olarak her sene 250 milyona yakın iş kazası meydana gelmekte, bu iş kazalarının 1.2 milyonu ise ölümlü olmaktadır. Bu sebeple artık firmalar, işçilerinin güvenliğini korumayı kendilerine görev bilmişler, verimliliği arttırma hedefi gütmüşlerdir. türkiyede iş güvenliği , bu konu üzerinden şekillenmeye başlayarak, artık ciddi bir tutum haline gelmiştir.

Ülkemizde ise her gün resmi rakamlara göre yaklaşık olarak 250 iş kazası yaşanmakta, bunlardan 4 ya da 5’i ölümlü olmaktadır. Patronlar bu istatistiklere bakarak, çalışanları koruma altına almak zorunda kalmaktadır. Ekstra olarak verimliliği arttırmak da işin içine girince, iş sağlığı ve güvenliği kavramı ülkemizde de oldukça önemli bir konuma gelmiştir.

türkiyede iş güvenliği tarihsel gelişimi

Türkiye tarihinde iş sağlığı ve güvenliği ilk olarak 1865 ve 1869 yıllarında yayınlanan; Dilaver Paşa Nizamnamesi ve Maadin Nizamnamesi ile anılmaya başlamıştır. Bu nizamnamelerde kömür madenlerinde çalışan işçilerin güvenliğinden bahsedilir. Cumhuriyet yıllarında ise iş ciddiye binmiş, bu durumlar daha detaylı incelenmeye başlamıştır.

1967 yılında çıkarılan 931 sayılı İş Kanunu, modern bir açıdan işçilerin güvenliğine bakan ilk çalışma olarak kabul edilmektedir. Devam eden yıllarda ise çeşitli çalışmalar olmuş; son olarak 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir.