Üsküdar İş Güvenliği

Son dönemlerde iş güvenliği sürekli olarak duyulan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 30.06.2012 tarihinden önce 4857 sayılı İş Kanununun içinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği 6331 sayılı kanunla ilk defa tek başına müstakil bir kanun olarak ortaya çıkmıştır. 6331 sayılı Kanun ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerine dair hususlar düzenlenmiştir. Üsküdar iş güvenliği osgb hizmetleri konusunda size danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kanunlar gereğince işletmelerin üzerlerine düşen sorumlulukları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu konu hakkında firmalara yardımcı olacak iş güvenliği işletmelerinin gerekliği ortaya çıkmıştır. Önceliğimiz insan sloganı ile bu alanda kaliteli hizmet sunan Acar OSGB 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasına uygun olarak 2013 yılında kurulmuştur. Üsküdar İş Güvenliği kapsamında firmalara hizmet sunarken ISO 9001 Kalite Standartları belgesine uygun hareket etmektedir. .

Üsküdar OSGB

İş güvenliğinin yanı sıra Üsküdar işyeri hekimi temininde de firmalara destek sağlamaktadır. İş yeri hekimi önemlidir. Alınan tüm tedbirlere rağmen iş kazaları oluşabilmektedir. Bu nedenle ilk müdahaleyi yapacak olan hekim muhakkak olmalıdır.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı bir işletme olan Üsküdar OSGB (Ortak Sağlık ve güvenlik Birimi)  iş güvenliğinin yanı sıra yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi alanlarında da eğitimler sunmaktadır.

Üsküdar İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi

Yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ederek bilimsel ve çözüm odaklı olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında tercih edilen bir şirket olan Acar OSGB, İş sağlığı ve güvenliği konusunda işletmelere doküman ve basılı kaynaklar sunarak kalıcı destek vermektedir. Acar OSGB, risk değerlendirme işlemleri sırasında da firmalara yol göstermektedir. Birlikte çalışmakta olduğu firmalara çevre danışmanlığı ve tehlikeli madde güvenliği danışmanlığı alanında profesyonel kadrosu ile danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Gerekli yasal prosedürlere uygun olarak işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin  tehdit edecek durumların tespiti ve önlem alınması için Üsküdar OHSAS 18001 standartlarında hizmet vermekteyiz. Bunların yanında İşletmelerin yapmak ile yükümlü olduğu acil eylem planı ve patlamadan koruma dokümanı hazırlama desteği de sunulmaktadır.

Genel sağlık taraması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…