Yüksekte Çalışacaklarda Yapılması Gereken Muayene ve Tetkikler

İş yerlerinde yüksekte çalışacak olan kişilerin durumu oldukça önemlidir. Çok çalışılan bir alan olan yüksek yerler, aynı zamanda en tehlikeli noktalar olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışacaklarda yapılması gereken muayene ve tetkikler mutlak surette yapılmalıdır. Bu muayeneler çalışanların hayatını kurtaracak konumdadır. Yüksekte çalışması gereken işçilere öncelikli olarak işe giriş sırasında iş yeri hekimi tarafından kontrol yapılır. Bu kontrol sırasında mutlaka çalışanın yükseklik korkusu olup olmadığı sorulmalıdır. Çünkü yükseklik korkusu olan kişiler, çalışırken tedirgin olur ve bu durum da birçok tehlikeye davetiye çıkarabilmektedir. Öte yandan yüksekte çalışmak için başvuran şahısların; epilepsi, diyabet, panik atak, hipertansiyon ve aritmi gibi rahatsızlıklarının olup olmadığı da sorgulanmalıdır.

Yüksekte Çalışanlar da Sağlık Raporu

Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Haziran 2011 yılında 20065 sayılı “Temel iş sağlığı hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında” yönergesinde işe giriş sırasında hangi raporların alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu raporda mutlaka olması gereken şeyler şunlardır:

 • Dikkat eksikliğini tanılamada kullanılan nöropsikolojik test bataryası
 • EKG
 • Hemogram yani tam kan sayımı
 • C’CG testi
 • Açlık kan şekeri (AKŞ)
 • Kreatinin
 • İdrar tahlili
 • Solunum testi
 • İşitme testi (Odiogram)
 • Göz problemleri için testler
 • Akciğer kontrolleri
 • Ortopedi
 • Psikiyatrik testler

Kimler Yüksekte Çalışamaz

Yüksekte çalışmak için başvuru yapan işçilere mutlaka iş yeri hekimi tarafından test ve muayene uygulanmalı, rahatsızlıklar sorgulanmalıdır. Bu sonuçlara göre ise kişinin yüksekte çalışıp çalışmayacağına karar verilir. Peki kimler yüksek yerlerde çalışamaz?

 • 18 yaşın altındaki gençler, çocuklar
 • Kadınlar
 • Zihinsel ve bedensel engelli kişiler
 • Kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler (Epilepsi, hiper tansiyon, ritim bozukluğu, psikiyatrik rahatsızlıklar)
 • Travma geçirenler (Baş ve boyun)
 • İlaç, alkol ve uyuşturucu kullananlar ya da geçmişte kullanmış olanlar
 • Vertigo rahatsızlığı yaşayanlar
 • Gözlerinde rahatsızlık olanlar
 • Yükseklik korkusu yani akrofobi yaşayan kişiler

Yüksekte çalışacak olan kişilerde işe giriş sağlık raporu muayenesi yapılmaktadır. Bu muayeneden istenilen şeyler, öz geçmiş, soy geçmiş, meslekteki geçirdiği zaman, tecrübe ve fiziksel muayenedir. Fiziksel muayene içerisine baş ve vücut dengesi ile beraber görme ve işitme sıkıntılarının kontrolü de girmektedir.