Ataşehir OSGB

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılmaktadır. İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır. 6495 sayılı Kanunla  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülükleri kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihine kadar ertelenmesine rağmen ilgili tarihten itibaren zorunlu hale gelmiştir. Bu işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli çalıştırması gerekmektedir. Bu zorunlukları yerine getirmek adına Ataşehir OSGB firmalarından hizmet alınması son derece mantıklı bir karar olmaktadır.

Ataşehir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Ataşehir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) firmaları 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek kurulmaktadır. OSGB firmaları ilgili mevzuatının işyerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla teknik kadrosunu kurarak faaliyet gösteren firmalardır. Ataşehir OSGB firmalarınca yapılan işlemler yasal yükümlüklerden kaynaklanmaktadır. 30.12.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılması gerekenler bulunmaktadır. Bu işlemlerin tümü OSGB firmaları tarafından tek elden yönetilerek tamamlanmaktadır.

OSGB firmalarının pek çok avantajı bulunmaktadır. İşlemleri tek elden yönettiğinden düzenli bir şekilde işlemler tamamlanmaktadır. Verilen hizmetler karşılığında fatura kesile bilinmektedir. İşyerlerinin bu faturaları gider olarak göstermesi mümkün olmaktadır. İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelinin işyeri kadrosunda çalıştırma yükümlülüğü yoktur. Böylelikle bu personellerin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet alınan Ataşehir Osgb‘nin sorumluluğunda olmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği adına yapılan tüm işlemler ve düzenlenen yasal evraklar konusunda işverene raporlar sunulmaktadır

Ataşehir İş Güvenliği Uzmanı

Acar OSGB ;”Önceliğimiz insan” sloganını kendine ilke edinmiş 2013 yılında Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş bir kuruluştur. İşyerlerine İş sağlığı ve güvenliği hizmetini ISO 9001 belgesi standartlarına uygun olarak sunmaktadır. Bu hizmetlerin yanında danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.