Bağcılar OSGB

Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin belgelendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik kapsamında Bağcılar OSGB firmaları kurulmuştur. Bu firmalar işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri vermektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmişlerdir.  30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli çalıştırmakla mükelleftir. Bu kapsamda kurulmuş OSGB firmaları işyerlerine ilgili personelin temini konusunda yardımcı olmaktadır.

Bağcılar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB’nin genel bir tanımını yapmak gerekirse Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi(OSGB) yasal olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek kurulmuştur. Tüm kamu ve özel kuruluşlara iş Sağlığı ve güvenliği hizmeti veren yasaların gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan özel kuruluşlar demek yerinde olacaktır.  İnsan hayatının büyük bir kısmı çalışma hayatı ile geçmektedir. Yapılan tüm işlerde çalışanların çalışma saatlerinin ve ortamlarının en sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürülmesi işverenlerin sorumluluğundadır. İşverenlerin bu sorumlulukları yerine getirmesi konusunda onlara yardımcı olacak birim OSGB firmalarıdır. OSGB firmaları iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyerlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşması ve sağlamlaştırılmasını sağlamaktadır.

Bağcılar İş Güvenliği

Bağcılar OSGB firmaları işlemleri işverenler adına tamamlamaktadır. OSGB firmalarının uzman  personelleri işyerleri adına kanunlar çerçevesinde oluşan sorumlulukları yerine getirmektedir. İşyerleri çalışanlarını eğitmek,  bilgilendirmek ve denetleme hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca tüm gerekli dokümantasyonların hazırlanması ve kayıtlarını tutma hizmeti de sunulmaktadır. Bağcılar OSGB firmalarının pek çok avantajı söz konusu olmaktadır. Öncelikle işyerlerinde görevlendirmiş oldukları personeli periyodik olarak denetlemektedir. Bu denetim işlemlerde hataları azalmaktadır. Acar OSGB ;”Önceliğimiz insan” sloganıyla 2013 yılında kurularak Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından belgelendirilmiştir. ISO 9001 belge garantili bir OSGB firmasıdır. Müşterilerine profesyonel hizmet vermektedir. İş Güvenliği ve iş sağlığı dışında da hizmetler sunmaktadır.