Başakşehir İş Güvenliği

İstanbul’un en hızlı gelişme gösteren semtlerinden birisi de Başakşehir ilçesidir. Özellikle yapılaşma konusunda ciddi bir gelişme içerisindedir. Bu nedenle de birçok inşaat firmasının gözdesi haline gelmiştir. İnşaat işçilerinden söz ederken ilk akla gelen unsurlardan birisi de iş güvenliğidir ki bazı önlemlerin alınması konusunda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bazı kıstaslar getirmiştir. Bir işletmenin Başakşehir işyeri hekimi bünyesinde bulundurması çok da olası bir durum değildir. Bu nedenle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı osgb firmalarından destek almak icap eder.

Başakşehir İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi

Peki nedir OSGB açılımı Ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak adlandırılır ki işyeri dışında kurulan ve kanun kapsamında zorunlu olan gereksinimleri sağlayacak personele ve ekipmana sahip olan işletme dışında kurulan firmalardır. Acar OSGB’de bunlardan birisidir. Firma özellikle verdiği eğitimler ile gereksinimleri sağlarken işletmelerde oluşabilecek olumsuzlukları engellemek ya da en az zarar ile atlatmak amaçlı verilir. Mesela Başakşehir yangın eğitimi gibi. Hatta inşaat sektörünün yoğunlaştığını ifade ettiğimiz bölge olması itibari ile Başakşehir yüksekte çalışma eğitimi gibi. Ancak bu eğitimlerin alınmasına rağmen bazen istenmeyen olaylarla karşılaşmak mümkündür. Bu durumda yapılacak olan ilk müdahale hayat kurtarıcı olabilmektedir. Bu nedenle de Acar OSGB özellikle Başakşehir ilk yardım eğitimi kapsamında özel eğitim planlamaları yapmaktadır.

Bahsedilen kanun kapsamında oluşturulacak iş sağlığı birimleri ya da eğitimleri ile sorumluluklar tamamlanmamaktadır. Bazı kontrol sistemlerinin de iyi çalışması icap eder. Bunlardan birisi de periyodik olarak kontrolün standardı olan Başakşehir ohsas 18001 standartlarıdır. Daha basit bir ifade ile Başakşehir periyodik kontrol alanında da destek veren Acar OSGB, Başakşehir çevre danışmanlığı hizmeti de sağlamaktadır.

Başakşehir OSGB

Bir işletmede iş sağlığı ve güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi adına bazı ön değerlendirmelere de ihtiyaç bulunur ki bu kapsamda da firma Başakşehir risk analizi alanında maksimum memnuniyet ilkeli destek sunmaktadır. Acar OSGB’nin verdiği diğer hizmetlere baktığımızda ise Başakşehir işe giriş sağlık raporu, Başakşehir tehlikeli madde danışmanlığı hizmeti ile Başakşehir patlamadan korunma dokümanı sağlayarak da işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin hem yasal hem de risk anlamında en tatmin edici olması için destek sağlamaktadır.