Başakşehir OSGB

İş güvenliği ve iş sağlığı yasalar ile güvence altına alınmıştır. İşyerleri tehlike sınıflarına göre bölümlere ayrılmı088ştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde sıralanmaktadır. Bu sınıflara göre çalıştırmak zorunda olduğu iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli belirlenmektedir.  Bu kanun gereğince çalıştırılması gereken personeller işyerleri bünyesinde çalıştırıla bilineceği gibi bir Başakşehir OSGB firmasından hizmet alarak da gerçekleştirile bilinmektedir. OSGB firmaları 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kurulur ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

OSGB firmaları işyerlerinin yasalar gereğince üstlendikleri sorumlulukları teknik ve idari kadrosunu kurarak tamamlamaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılması gereken işlemler 30.12.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır. Bu kanun kapsamında tüm kamu ve özel sektör işyerleri iş sağlığı ve iş güvenliği alanında sorumluluklarını yerine getirmelidir. Başakşehir OSGB firmaları işyerlerinin bu sorumluluklarını mevzuatlara uygun olarak tamamlayarak işverenleri bilgilendirmektedir. Böylelikle işverenlere konulara hakim olmakta ve kontrol sağlayabilmektedir.

Başakşehir İş Güvenliği

Başakşehir OSGB firmaları ile çalışmanın pek çok yararı söz konusudur. Öncelikle işlemlerin hepsi OSGB bünyesinde çalışanlar tarafından yapılmaktadır. Böylelikle koordinasyon ve kontrol kolay olmaktadır. Çalışanlar denetlenmektedir. Bu denetim ile hataların yapılması engellenmektedir. Sunulan hizmetler için OSGB firmaları fatura düzenlemek zorundadır. İşyerlerinin giderlerini resmileştirmesi sağlanmaktadır. İşverenler adına işlemler tamamlanırken raporlamalar ve arşivleme hizmetleri eksiksiz bir şekilde tamamlanmaktadır. İşverenlerin ilerleyene zamanlarda bilgilere erişmesi kolay kılınmaktadır.

Başakşehir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Acar OSGB iş güvenliği ve iş sağlığı kapsamında hizmet sunmak üzere 2013 yılında Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş bir kuruluştur. İşyerlerine İş sağlığı ve güvenliği hizmetini ISO 9001 belgesi standartlarına uygun olarak sunmaktadır. Bu standardın yanı sıra iş güvenliği standardı olan OHSAS 18001 standardını uygulamaktadır. Bu standart çalışanların her konuda korunması adına düzenlenmiştir. Ayrıca Acar OSGB danışmanlık ve eğitim hizmeti de sunmaktadır. Önceliğimiz insan” sloganını kendine ilke edinmiş bulunmaktadır.